×

Hiện nay, nhiều công ty đang ngày càng sử dụng các dịch vụ đám mây công cộng (public cloud) cho các dịch vụ và sản phẩm của họ.

Trong số các dịch vụ đám mây công cộng, Amazon Web Service (AWS) / Microsoft Azure / Google Cloud Platform (GCP)  là một trong các nền tảng Cloud thông dụng nhất khi được nhiều người dùng và được doanh nghiệp trên thế giới biết tới.

Mỗi dịch vụ đều có những đặc điểm và thế mạnh riêng, tuy nhiên các dịch vụ đều cung cấp các sản phẩm cơ bản giống nhau, vì vậy chúng ta có thể xây dựng hệ thống trên các nền tảng dịch vụ đó. Điều quan trọng là chúng ta nên sử dụng dịch vụ nào để tối ưu hóa chi phí phát triển hệ thống.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung so sánh chi phí sử dụng trong các trường hợp cụ thể (use case) giữa Google Cloud Platform (GCP) và Amazon Web Service (AWS).


So sánh chi phí

Ở đây, chúng tôi sẽ so sánh chi phí giữa GCP và AWS thông qua ứng dụng web có cấu trúc đơn giản làm trường hợp sử dụng cụ thể.
Theo kịch bản này, giả sử rằng một công ty Việt Nam đang chuyển một hệ thống on-premises sang public cloud. Và đây là kiến ​​trúc on-premises: hệ thống có Load balancer và nó phân tải đến máy chủ Web  A và A’, dữ liệu thu được được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, đồng thời các object và log được lưu trữ trong storage.

Web System Architecture
Hệ thống Web application giả định.

Nếu  xây dựng kiến ​​trúc này trên nền tảng GCP và AWS thì sẽ như bên dưới, với tiền đề là cả hai đều có region đều là Singapore.

Kiến trúc trên GCP

Ở GCP thì Load balancer sẽ sử dụng “Cloud Load balancing”, Web server sử dụng “Compute Engine”, Database sẽ sử dụng “Cloud SQL”, storage sẽ sử dụng “Cloud Storage”

GCP Architecture
Kiến trúc được xây dụng bằng các sản phẩm trên GCP.

Kiến trúc trên AWS

Ở AWS thì Load balancer sẽ sử dụng “Elastic Load Balancing”, Web server sử dụng “Amazon EC2”, Database sẽ sử dụng “Amazon RDS”, storage sẽ sử dụng “Amazon S3”

AWS Architecture
Kiến trúc được xây dụng bằng các sản phẩm trên AWS.

Kết quả việc so sánh chi phí

Chúng tôi đã tính ra tổng giá các khoản phí sử dụng sản phẩm trong kiến trúc trên GCP và AWS.
Theo kết quả tổng hợp thì GCP có giá rẻ hơn, nhưng mỗi sản phẩm có sự chênh lệch giá khác nhau.

* Ở đây chưa bao gồm dung lượng dữ liệu truyền đi.

GCPAWS
Web Server319.40 USD335.32 USD
Database278.55 USD228.19 USD
Storage20.75 USD35.00 USD
Load balancing29.44 USD26.40 USD
Total monthly617.61 USD624.91 USD
First 12 months total7,411.32 USD7,498.92 USD

* GCP Estimate URL: https://cloud.google.com/products/calculator#id=a695e117-5cee-49dc-929d-55ff343dce88
* AWS Estimate URL: https://calculator.aws/#/estimate?id=18753b51139e3fe9e81038a835672a4ba7834fbf

Web server

Sẽ sử dụng 1 web server theo loại Reserved Instances trong 1 năm . Instance OS là Linux và Window, được cài trên VM có cùng spec

Cấu hình của Web server A

Đối với GCP chọn n1-standard-2, AWS chọn loại standard instance m4.large và disk là 375 GiB.
Theo như bảng dưới thì GCP rẻ hơn 25 USD so với AWS.

GCPAWS
ComputingGoogle Compute Engine (GCE)Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
RegionSingaporeSingapore
Instance Typen1-standard-2 (vCPUs 2, RAM: 7.5GB)m4.large (vCPUs 2, RAM: 8GB)
OSLinuxLinux
SSD375 GB375 GB
DiscountCommitment 1 YearStandard Reserved 1 Year (No Upfront)
Chi phí/tháng74.89 USD101.72 USD

Cấu hình của Web server A’

Sẽ chọn instance type tiêu chuẩn cao hơn một chút so với Web server A, OS thì sẽ chọn Window. Ngoài ra sẽ sử dụng Reserved Instances trong 1 năm.
Theo như bảng dưới, trường hợp này thì AWS mang lại kết quả rẻ hơn một chút.

*Sẽ phát sinh phí licence Windows Server cho cả GCP và AWS. Số phí này như nhau cho cả hai nền tảng.

GCPAWS
ComputingGoogle Compute Engine (GCE)Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
RegionSingaporeSingapore
Instance Typen2-standard-4 (vCPUs 4, RAM: 16GiB)m5a.xlarge (vCPUs 4, RAM: 16GiB)
OSWindows ServerWindows Server
DiscountCommitment 1 YearReservation 1 Year (No Upfront)
Chi phí/tháng244.51 USD233.60 USD

Storage (Lưu trữ)

Storage sẽ được sử dụng theo storage server và data archive theo tần suất sử dụng, và thiết lập dung lượng, class storage phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Storage server

Storage server sẽ lưu trữ các object của server. Vì đối tượng có tần suất truy cập cao, nên sẽ chọn storage class là standard.
Theo như bảng bên dưới thì GCP rẻ hơn.

※AWS sẽ tính phí theo đơn vị 1.000 request, trong khi GCP tính phí theo đơn vị 10.000 request.

GCPAWS
Object storageGoogle Cloud Storage (GCS)Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
ClassStandardStandard
RegionSingaporeSingapore
Capacity1,000 GiB1,000 GiB
Chi phí/tháng(Phí lưu trữ)20.00 USD25.00 USD
Cấu hình storage

Archive storage
Archive storage là loại lưu trữ dành cho việc phục hồi thảm họa, không được truy cập thường xuyên, 1 năm mới truy cập một lần. Archive storage thường được dùng với mục đích lưu trữ dài hạn như là lưu trữ log.
Kết quả là GCP rẻ hơn.

※ Có một sự khác biệt về SAL (Service level Agreement) ở các archive storage . Google Cloud Archive Storage không có SLA , nhưng Amazon S3 Glacier Deep Archive thì được đảm bảo SLA.

GCPAWS
Object storageGoogle Cloud Storage (GCS)Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
ClassArchiveGlacier Deep Archive
RegionSingaporeSingapore
Capacity5,000 GiB5,000 GiB
Chi phí/tháng(Phí lưu trữ)7.50 USD10.00 USD
Cấu hình của archive storage

Database

Database trong trường hợp AWS sẽ sử dụng Reserved 1 năm, còn ở GCP commitment trong 3 năm, trên MySQL. Với thiết lập dung lượng dữ liệu thành 1.000GB và cùng số lượng 1.000GB khi sao lưu.

Theo bảng dưới, AWS rẻ hơn.

GCPAWS
Relational databaseGoogle Cloud SQLAmazon RDS – Single-AZ
RegionSingaporeSingapore
DatabaseMySQLMySQL
Machine typedb-n1-standard-2 (2vCPU / RAM 7.5GiB)db.m5.large (2vCPU、メモリ8GiB)
SSD500 GiB500 GiB
Backup500 GiB500 GiB
DiscountCommitment 3 YearStandard Reserved 1 Year (No Upfront)
Chi phí/tháng241.27 USD228.19 USD

Load balancing

Với giả sử cân bằng tải 1.000 GiB dữ liệu mỗi tháng. Theo bảng dưới thì kết quả AWS rẻ hơn.

GCPAWS
Load balancingGoogle Cloud Load BalancingElastic Load Balancing
RegionSingaporeSingapore
Ingress/Month1,000 GiB1,000 GiB
Chi phí/tháng29.44 USD26.40 USD

Tổng kết

Trường hợp xây dựng hệ thống ứng dụng web có kiến trúc đơn giản, chúng ta thấy được GCP rẻ hơn. Tuy nhiên, chi phí của từng sản phẩm sẽ khác nhau và dĩ nhiên đặc tính của các sản phẩm cũng thay đổi theo. Khi sử dụng public cloud, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng GCP hay AWS tùy theo hệ thống mà khách hàng sẽ phát triển hoặc di chuyển, chứ không phải chỉ dựa vào chi phí.
Khi di chuyển hệ thống từ on-premise lên public cloud, hoặc phát triển một hệ thống trên public cloud, hãy nắm vững chắc chắn các đặc tính của từng sản phẩm và nên thảo luận, tham vấn với các công ty chuyên môn giàu kinh nghiệm.

Cloud Ace là một đối tác premium của Google Cloud. Khi cần tham vấn, thảo luận, hoặc có bất cứ thắc mắc gì về GCP hãy vui lòng liên hệ với Cloud Ace để nhận được tư vấn miễn phí.
Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ “GCP Resale“, đó là dịch vụ mà Cloud Ace sẽ thay mặt công ty khách hàng thanh toán hóa đơn sử dụng Google Cloud Platform (GCP).