×

Không như các chứng chỉ Associate Cloud Engineer, Professional Cloud Architect, … mà chứng chỉ Google Cloud Authorized Trainer đây là một buổi đánh giá năng lực trainer về khả năng, năng lực tổ chức các lớp Business Training thông qua buổi trình bày theo hình thức thuyết trình của trainer.


Google Cloud Authorized Trainer là gì?

Google Cloud Authorized Trainer là giảng viên (Trainer) được Google Cloud chứng nhận, trải qua quá trình kiểm tra kỹ năng nghiêm ngặt của Google Cloud qua đó có thể thực hiện training chính thức trong các khóa đào tạo của Google Cloud.

Google Cloud Authorized Trainer sẽ đảm bảo chịu trách nhiệm, hỗ trợ hướng dẫn các học viên về cách sử dụng các dịch vụ / sản phẩm của Google Cloud và giúp học viên hiểu về Cloud, có được các kỹ năng về Cloudvà đào tạo các kỹ sư Cloud.

Want to learn more with a Google Authorized Trainer from home?
Virtual instructor-led training from Google Cloud brings the full experience of the classroom to you.

Điều kiện để được tham gia buổi đánh giá Trainer:

How to become an Authorized Trainer?

Để đăng kí buổi đánh giá Google Cloud Authorized Trainer thì ứng viên phải từng đạt được các chứng chỉ được cấp bởi Google Cloudđang công tác tại Google trainer partner – Đối tác về đào tạo của Google.

Chứng chỉ được cấp bởi Google Cloud cần phải có:

Tùy theo khóa training giảng viên phụ trách mà các chứng chỉ Google Cloud cần phải có sẽ khác nhau.

Teach Google Cloud Training Tracks

Làm việc trong Google trainer partner

Về danh sách Google Cloud Partner, chúng ta có thể tìm thấy từ trang chính thức này “Find the right Google Cloud partner

Về buổi đánh giá trainer:

Trong bài thi đánh giá trainer này, Google sẽ thẩm tra kỹ năng giảng dạy của bạn với tư cách là Trainer.
Trong bài đánh giá, người bên phía Google sẽ tham gia với tư cách là học viên trong một khóa đào tạo được chỉ định trước, và giảng viên sẽ trình bày thông qua Google Meet.

Các hạng mục đánh giá

Các hạng mục đánh giá của buổi đánh giá trainer tập trung vào 4 yếu tố sau.

What is being evaluated?

Do bạn sẽ trình bày, giảng dạy thông qua Google Meet, nên bạn cần phải thành thục các tính năng của Google Meet và chú ý đến vấn đề giao tiếp qua video call.
Người bên phía Google đóng vai trò là học viên sẽ đặt câu hỏi trong quá trình training, vì vậy bạn cần có khả năng trả lời câu hỏi chính xác và ngắn gọn, nhưng cũng phải cần có khả năng xử lý với những câu hỏi mà bạn chưa hiểu rõ  với tư cách là trainer được Google chứng nhận.
Việc training được khuyến nghị là không chỉ đọc tài liệu đã chuẩn bị trước mà còn kết hợp sự hài hước của người trainer với kinh nghiệm đào tạo, làm việc cộng thêm với khả năng truyền đạt mang dấu ấn cá nhân.

Nếu được đánh “passed” và nhận chứng chỉ trainer

Nếu “passed” buổi đánh già và chứng chỉ trainer của Google Cloud thì chúng ta nhận được những quyền lợi dưới đây:

  • Đăng ký làm thành viên của cộng đồng chỉ dành cho trainer Google Cloud.
  • Quyền truy cập vào các khóa đào tạo Google Cloud của QWIKLABS và voucher học tập.
  • Được described trong Certified Directory.
  • Đạt được huy hiệu kỹ thuật số cho chuyên gia đào tạo được Google Cloud chứng nhận.
  • Được chia sẻ nguồn tài liệu dồi dào để đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
  • Quyền truy cập đặc biệt vào sự kiện thông báo phát hành cho dịch vụ Google Cloud mới

Để duy trì trạng thái của một trainer đã được chứng nhận.

Để duy trì trạng thái của một trainer đã được chứng nhận thì phải thỏa mãn các điều kiện sau đây

  • Đạt được / duy trì chứng chỉ Google Cloud cần thiết trong mỗi khóa training.
  • Đạt mức trung bình 90% trở lên (trung bình tối thiểu 4,5) về mức độ hài lòng về giao tiếp và công nghệ khi sử dụng Google form đánh giá Cloud Training (khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng).
  • Google Form đánh giá Cloud Training (khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng) có hơn 80% người tham gia khóa học hoàn thành.
  • Hoàn thành labs của Qwiklabs.

Thông tin tham khảo