×
 • Engineer

  Đưa doanh nghiệp tiếp cận nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới – Google Cloud một cách tối ưu nhất, với tư cách là nhà cung cấp giải pháp Google Cloud số 1 thế giới.

  Hãy cùng Cloud Ace phát huy tối đa kinh nghiệm, kỹ năng và khả năng sáng tạo của bạn!

 • Sales & Marketing

  Đưa doanh nghiệp tiếp cận nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới - Google Cloud một cách tối ưu nhất, với tư cách là nhà cung cấp giải pháp Google Cloud số 1 thế giới.

  Hãy cùng Cloud Ace phát huy tối đa kinh nghiệm, kỹ năng và khả năng sáng tạo của bạn!

 • Other

  Đưa doanh nghiệp tiếp cận nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới – Google Cloud một cách tối ưu nhất, với tư cách là nhà cung cấp giải pháp Google Cloud số 1 thế giới.

  Hãy cùng Cloud Ace phát huy tối đa kinh nghiệm, kỹ năng và khả năng sáng tạo của bạn!