×
PERSOL CAREER: Mr.Yutaka Baba and Mr.Lu Mingfeng

Sử dụng API của GCP trong hệ thống tuyển dụng, tìm kiếm nhân sự.

Thực hiện chức năng hỗ trợ tìm kiếm thông tin công việc mong muốn hiệu […]

SB Innoventure: Member

Ứng dụng mua sắm mang lại cảm giác mới, được xây dựng trên GCP

SB Innoventure Corp đã tạo ra ứng dụng mua sắm mang cảm giác mới lạ […]

TELECOMEDIA: Member

Sử dụng giải pháp AI của GCP cho call center.

Công ty Telecomedia cung cấp một loạt các dịch vụ từ Call center đến các […]

Ứng dụng cho phát triển game

Five Stars Games lên kế hoạch, phát triển và vận hành các ứng dụng trò […]

Mr.Shindo Yasumasa of Blue Elfin Co., Ltd.

Phát triển nguồn nhân lực có thể đối ứng multi cloud!

Blue Elfin Co., Ltd. là công ty vận hành hệ thống chuyên xây dựng và […]