×
SANKEN SETSUBI KOGYO: Member

Tăng tốc các hệ thống cốt lõi bằng cách sử dụng đám mây!

GCP cho phép tăng tốc độ và tính khả dụng cho hệ thống cốt lõi […]

dwango: member

Khả năng lập kế hoạch chiến lược dựa trên phân tích dữ liệu do đào tạo về GCP mang lại

Nhắm đến việc xây dựng chiến lược cho các cơ sở phân tích, DWANGO Co., […]

Nâng cấp trang web với Google Cloud Platform

MANTAN Inc. đã chuyển các trang web mà họ hoạt động sang Google Cloud Platform […]

Ứng dụng khóa màn hình điện thoại thông minh sử dụng cơ sở dữ liệu thời gian thực

Mediba đã tạo ra một ứng dụng sử dụng GCP để hiển thị điểm số […]

StarGarage: Analytics report

Giải pháp phân tích cho các trò chơi trên điện thoại thông minh trên Google Cloud Platform

G2Metrics – các giải pháp phân tích tùy chỉnh được cho cho các trò chơi […]

Mr. Yoshimasa Nakata, Representative Director of Leading Solutions Co., Ltd.

Công cụ phân tích lượt truy cập website trên GCP

Xây dựng công cụ phân tích lượt khách truy cập trang web, LeadAnalyzer, trên Google […]

KYOCERA: member

KYOCERA Cloud Platform IoT

Xây dựng hệ thống trên Google Cloud Platform để hỗ trợ các dịch vụ IoT […]

OMRON: Building

Tính tất yếu của BigQuery™️ trong việc tạo ra giá trị gia tăng thông qua việc sử dụng dữ liệu

Về OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. OMRON HEALTHCARE là một công ty con trực thuộc tập […]