×
GO-JEK: Logo

GO-JEK: Sử dụng Google Cloud Machine Learning để dự báo và định giá linh hoạt hơn

Bài viết này là bản dịch Tiếng Việt của bài đã đăng trên Google Cloud […]

Các doanh nghiệp, dịch vụ đang sử dụng Google Cloud Platform

Google Cloud Platform đang trở nên phổ biến trên toàn thế giới, tuy nhiên tôi […]