Cloud Ace Service

Dịch vụ của Cloud Ace

Giới thiệu về các dịch vụ Cloud Ace cung cấp.

GCP Payment by VND

Quý Khách hàng sẽ thanh toán chi phí sử dụng Google Cloud Platform hàng tháng bằng VND, nhận hoá đơn VAT theo chuẩn pháp luật Việt Nam, mà không cần sử dụng credit card cá nhân.

Hỗ trợ vận hành và quản trị hệ thống GCP

GCP monitoring

Dịch vụ vận hành & quản trị hệ thống (Managed Service) dành cho Khách hàng đang sử dụng Google Cloud Platform.

GCP deployment

Hỗ trợ trọn gói từ tư vấn thiết kế, cho đến phát triển hệ thống trên Google Cloud Platform.

System transfer to GCP

Hỗ trợ khách hàng chuyển đổi hệ thống hiện tại trên On-premise hay hạ tầng Cloud khác sang hạ tầng trên Google Cloud Platform.

GCP consulting

Những yêu cầu về kỹ thuật của Quý khách hàng sẽ được tư vấn, giải đáp bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Cloud Ace.

GCP setting support

Thực hiện các thao tác cài đặt WordPress, VPN, chứng chỉ SSL.

G  Suite

Cung cấp bản quyền GSuite và các giải pháp triển khai, vận hành, tích hợp hệ thống trên G Suite.

Giải pháp AI - Machine Learning

GCP machine learning

Nỗ lực đóng góp cho doanh nghiệp khách hàng bằng việc ứng dụng API machine learning của Google Cloud Platform.

GCP stress test

Thực hiện kiểm tra tải từ JMater được chuẩn bị trên Google Compute Engine dựa theo kịch bản tải.

GCP security check

Đảm bảo an toàn và check các điểm yếu, bằng chuẩn đoán security các dịch vụ web mà quý công ty đang cung cấp.