Dịch vụ di chuyển hệ thống

Hỗ trợ toàn diện việc di chuyển từ tại chỗ sang Google Cloud Platform (GCP)

Đây là dịch vụ hỗ trợ để di chuyển các hệ thống hoạt động tại chỗ, trung tâm dữ liệu, và các hệ thống vận hành trên môi trường đám mây khác sang Google Cloud Platform.

Cloud Ace có kinh nghiệm phong phú, với tư cách là đối tác GCP premier sẽ đáp ứng việc di chuyển hệ thống của quý khách hàng, từ xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm hệ điều hành và cấu hình mạng, đến cài đặt các ứng dụng khác nhau và di chuyển nội dung, DB cũng như các dữ liệu khác.

Đây là dịch vụ hiệu quả cho những lo lắng sau đây của bạn:

 • Không biết về cấu hình máy chủ được tối ưu bằng cách áp dụng GCP.
 • Muốn giảm chi phí di chuyển bằng cách sử dụng máy chủ hiện tại với GCP.
 • Muốn chuyển các cơ sở dữ liệu thương mại đắt tiền sang các sản phẩm nguồn mở và các dịch vụ được quản lý đám mây với giá rẻ.
 • Muốn giảm chi phí và công sức quản lý nhờ vào việc tối ưu hoá đám mây bằng cách sử dụng đầy đủ các dịch vụ đám mây.

Việc di chuyển các hệ thống hiện có sang GCP không chỉ mang lại các lợi ích về mặt chức năng như hiệu quả cao, tính linh hoạt tuyệt vời, cải thiện hiệu xuất dịch vụ và ứng dụng, mà còn giúp cắt giảm về mặt chi phí như chi phí vật lý, chi phí tiện ích, chi phí lao động. Tuy nhiên, Để di chuyển sang đám mây thì cần có kế hoạc và chiến lược cẩn thận.

Cloud Ace - nơi có nhiều chuyên gia về GCP sẽ hỗ trợ đầy đủ cho việc chuyển sang đám mây của quý khách hàng, từ bước lập kế hoạch di chuyển cho đến bước vận dụng.

Là dịch vụ dành cho đối tượng khách hàng như sau:

Hiện đang dùng máy chủ tại chỗ.

Đang xem xét chuyển sang đám mây.

Muốn chuyển từ đám mây khác sang GCP.

Lợi ích của việc di chuyển sang đám mây

Cắt giảm chi phí

 • Nếu là đám mây thì chi phí sử dụng ban đầu bằng 0.
 • Không cần nhân sự gấp rút khi xảy ra sự cố
 • Giảm đáng kể chi phí quản lý và vận hành.

Khả năng đối sách BCP, DR

 • Không cần đối sách cho các thảm hoạ động đất, lũ lụt.
 • Có khả năng sao lưu tự động.
 • Có thể sử dụng trên nhiều khu vực.

Khả năng mở rộng

 • Chức năng tự mở rộng có thể tự động thêm, xoá các yêu cầu.
 • Có thể đáp ứng cho các dự án có khởi đầu nhỏ cũng như những dự án siêu quy mô.

Ý tưởng tiết giảm chi phí

Trình tự sử dụng

1. Lắng nghe

Lắng nghe về môi trường, hệ thống, ứng dụng mà khách hàng sẽ di chuyển.

2. Thiết kế để di chuyển sang GCP

Chúng tôi sẽ đề xuất di chuyển đơn giản và tối ưu hoá trên GCP cho việc sử dụng dịch vụ đám mây.

3. Xác đinh chính sách và công tác di chuyển

Di chuyển dữ liệu của hệ thống hiện tại theo lịch trình.

Báo giá

Vì chi phí di chuyển hệ thống sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào môi trường hiện tại của quý khách và nội dung di chuyển, nên vui lòng điền các yêu cầu di chuyển sơ bộ vào Web form này và liên hệ với chúng tôi.