Hỗ trợ cài đặt GCP

Chúng tôi thực hiện công việc cài đặt như cài đặt chứng chỉ SSL / cài đặt VPN / cài đặt Proxy trên Google Cloud Platform.

Dịch vụ cài đặt chứng chỉ SSL

Đây là dịch vụ mà Cloud Ace sẽ hỗ trợ cho những khách hàng đang cân nhắc đưa vào sử dụng chứng chỉ SSL cho Google Cloud Platform(GCP), chẳng hạn như việc cài đặt từ việc lấy hộ chứng chỉ SSL cho server, việc cập nhật phát sinh theo định kỳ.

Nhân viên của Cloud Ace với những hiểu biết sâu rộng về GCP sẽ hỗ trợ những khách hàng gặp phải các vấn đề sau:

  • Muốn đưa vào sử dụng chứng chỉ SSL, nhưng không hiểu rõ về kỹ thuật
  • Đã mua chứng chỉ SSL, nhưng không biết cách cài đặt.
  • Không có kiến thức để cài đặt chứng chỉ SSL trong Google Cloud Platform.

Dịch vụ cài đặt VPN

Kết nối địa điểm của khách hàng với Google Compute Engine một cách an toàn bằng VPN.

Nhân viên của Cloud Ace sẽ xử lý linh hoạt các yêu cầu của khách hàng, từ các kết nối đơn giản giữa một địa điểm đến hệ thống network phức tạp trải rộng trên nhiều địa điểm, do đó ngay cả đối với những khách hàng không biết cài đặt thì vẫn có thể an tâm mà đưa vào sử dụng VPN.

Dịch vụ cài đặt Proxy

Tùy theo dịch vụ cung cấp, sẽ có trường hợp cần phải chuyển tiếp proxy server. Nếu cần thiết, nhân viên của Cloud Ace sẽ xử lý việc xây dựng và cấu hình các loại proxy server.

Trong các trường hợp sau sẽ cài đặt proxy.

Proxy dùng để cache

Có thể gửi tin tốc độ cao nội dung bằng cách cài đặt cache server. Ngoài ra, việc tải của GCE cũng được giảm, do đó số tiền thanh toán (charge) có thể giữ được ở mức thấp.

Proxy dùng để thêm header HTTP

Trường hợp cần thêm header HTTP độc lập do việc hạn chế đảm bảo bản quyền, v.v., thì có thể thêm header tùy ý thông qua proxy.

Proxy dùng để chuyển đổi POST/GET

Có thể tiến hành lấy nội dung bằng POST trong một số App ví dụ như App Facebook, nhưng do POST không thể lấy được trực tiếp nội dung đã được đặt trong Cloud Storage nên cần phải lấy bằng phương thức GET. Trong trường hợp như vậy thì có thể giải quyết bằng cách cài đặt Proxy chuyển đổi POST và GET.