Column

14/5/2019Do đó, chúng tôi sẽ giới thiệu chế độ, tổng quan, phương pháp học,.. của những Google Cloud Certified đó.

3/5/2019Do gần đây các doanh nghiệp, dịch vụ đang đẩy mạnh sử dụng Google Cloud Platform nên chúng tôi sẽ giới thiệu một số doanh nghiệp, dịch vụ đó.

25/4/2019Nếu như khách hàng biết được cụ thể Google đang thực hiện như thế nào, có được thừa nhận hay không thì phần nào đó xóa tan được sự bất an của khách hàng.

24/4/2019Google I/O là hội nghị được tổ chức tại California ở Hoa Kỳ vào tháng 5, tháng 6 hàng năm kể từ năm 2008 dành cho nhà phát triển (developer) do Google tổ chức với hơn 7,000 nhà phát triển từ khắp nơi trên thế giới tham gia.

24/4/2019Partner Specialization (Chứng nhận đối tác chuyên môn) có mục tiêu sẽ giới thiệu các đối tác có những thành tích, kinh nghiệm, kiến thức kỹ thuật trong lĩnh vực dịch vụ và giải pháp chuyên môn đến những khách hàng Google Cloud.