Báo cáo “Bảo Mật Đám Mây 2019” (Cloud Security Report) của Cybersecurity Insiders

Báo cáo bảo mật đám mây năm 2019 nêu bật những những mối lo ngại về an toàn bảo mật cho các nhóm hoạt động bảo mật trong việc bảo mật dữ liệu, hệ thống và dịch vụ đám mây. Theo báo cáo này, một trong bốn tổ chức được khảo sát (28%) xác nhận họ đã trải qua một sự cố bảo mật đám mây trong 12 tháng qua. Lộ dữ liệu - data exposure (27%) đứng đầu danh sách các sự cố, tiếp theo là nhiễm phần mềm độc hại - malware (20%) và tài khoản bị xâm nhập (19%).

• Mối quan tâm bảo mật hàng đầu của các chuyên gia an ninh mạng là mất dữ liệu và rò rỉ (64%).

• Truy cập trái phép thông qua việc sử dụng sai thông tin đăng nhập của nhân viên và kiểm soát truy cập không phù hợp (42%) chiếm vị trí số một trong cuộc khảo sát năm nay, đồng hạng với lo ngại với các giao diện và API không an toàn (42%). Tiếp theo là cấu hình sai của nền tảng đám mây (40%).

• Hai vấn đề đau đầu về bảo mật hoạt động hàng đầu mà các nhóm SOC đang phải vật lộn là tuân thủ (compliance) (34%) và thiếu khả năng bảo mật cơ sở hạ tầng (33%).

Tuy nhiên các tổ chức tham gia khảo sát này xác nhận rằng cloud đem lại những lợi thế so với mô hình truyền thống về khả năng linh hoạt và khả năng mở rộng (39%), tăng tính linh hoạt (34%) và khả năng sẵn sàng được cải thiện (32%) với chi phí tiết kiệm (32%).

Đọc thêm báo cáo tại đây