Google Cloud Platform- Chọn region, zone nào phù hợp với dịch vụ của doanh nghiệp.

Khái niệm region, zone trong GCP.

Google Cloud Platform có các trung tâm dữ liệu (data center) trên khắp thế giới, cụ thể đặt tại các địa điểm (location) của Nam Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương. Mỗi địa điểm (location) được chia theo region và zone. Khi chúng ta sử dụng GCP thì chúng ta phải chọn data center của Google để triển khai dịch vụ và đáp ứng được sự tối ưu về tốc độ.

Ví dụ: ở Nhật Bản hiện tại (02/2020) có 2 regions Tokyo (asia-northeast1), Osaka (asia-northeast2). Trong regions Tokyo (asia-northeast1) lại có 3 zone asia-northeast1-a, asia-northeast1-b, asia-northeast1-c. Để dễ hiểu hơn các bạn hãy coi hình dưới. Khi triển khai dịch vụ Compute Engine (VM) chúng ta có nhiều lựa chọn region, zone.Chọn region, zone phù hợp với dịch vụ.

Dựa vào công cụ đo độ trễ http://www.gcping.com/ chúng ta có thể chọn được region phù hợp cho dịch vụ của mình. Như thời điểm (tháng 2 năm 2020) theo như hình dưới thì nên chọn region Singapore đối với dịch vụ hướng tới user ở thị trường Việt Nam.


Cloud Ace sẵn sàng tư vấn cho các bạn.

Ngoài ra, còn các yếu tố như là: khác biệt chi phí từng region, product cung cấp cho từng region, và chính sách local khác ảnh hưởng tới quyết định chọn region. Các bạn có thể liên hệ với các chuyên gia Cloud Ace Việt Nam để nhận được sự tư vấn chi tiết hơn.