Let's Study GCP

Lesson 01: GCP là gì và các dịch vụ cơ bản.

GCP là gì?

GCP (viết tắt của Google Cloud Platform) là một tập hợp dịch vụ điện toán đám mây chạy trên cùng một cơ sở hạ tầng mà Google sử dụng nội bộ cho các sản phẩm của người dùng cuối như Google Search, YouTube, Google Maps.... Các dịch vụ này này được lưu trữ và chạy trên phần cứng của Google, phục vụ cho các nhà phát triển phần mềm, quản trị viên điện toán đám mây, các chuyên gia công nghệ thông tin của doanh nghiệp,....Các sản phẩm chính mà GCP cung cấp bao gồm:

  • Compute – App Engine, Compute Engine, Container Engine
  • Storage – Cloud Storage, Cloud Datastore, Cloud SQL, Cloud Bigtable
  • Big Data – BigQuery, Cloud Dataflow, Cloud Dataproc, Cloud Pub/Sub
  • Services – Cloud Endpoints, Translate API, Prediction API, Vision AI

Một vài sản phẩm GCP cơ bản

  • Compute – Compute Engine : Cung cấp máy ảo có performance cao và có thể mở rộng (scalable) trong các data center của Google. Chúng ta dễ dàng tạo server (Linux, Windows) với vài click chuột.
  • Storage – Cloud SQL: Dịch vụ quản lý MySQL, PostgreSQL trên Google Cloud Platform.
  • Big Data – BigQuery: Data warehouse có khả năng lưu trữ tới hàng trăm TB và tích hợp đầy đủ các tính năng giúp cho việc phân tích dữ liệu dễ dàng hơn.
  • Services – Vision AI: Là hệ thống nhận dạng vật thể, phân loại hình ảnh, phát hiện cảm xúc, hiểu được văn bản, dựa trên các model đã được huấn luyện.

Để hiểu hơn các sản phẩm khác của GCP, hãy đọc thêm ở đây.