Let's Study GCP

Lesson 04: Tạo máy chủ Windows server sau vài click.

Như trong bài trước chúng ta đã tạo Linux server, và kết nối tới nó qua SSH sau vài thao tác, ở bài lần này mình sẽ cùng các bạn tạo Windows server, và kết nối vào nó để cài các phần mềm cần thiết.

Với mục đích tìm hiểu, nên chúng ta hãy cùng nhau tạo một server chạy Windows server 2008 có cấu hình chuẩn 1 CPU và RAM 3,75 GB.

Step 1: Tạo máy chủ Windows server

Sau khi tạo xong account GCP, hãy truy cập vào màn hình console. Tại menu bên trái, Chọn Computer Engine > Chọn tiếp VM instances > Chọn CREATE INSTANCE. Cũng giống như khi tạo server Linux, tuy nhiên bạn phải click button Change ở phần Boot disk để chuyển tới phần chọn OS các bạn nhớ chọn Windows server 2008

(Tham khảo 2 hình dưới)

Click button Select để trở về màn hình trước đó, rồi click button Create để tạo server. Các bạn chờ một xíu (chừng khoảng 3 giây ) để hệ thống tạo server.

Step 2: Kết nối với Windows server

Khác với kết nối với Linux server, đối với windows server ta sẽ dùng giao thức Remote Desktop Protocol (RDP), trên Chrome có sẵn extension để support kết nối này, chúng ta dùng Chrome và add extension đó ở link này nhé.

Tại màn hình list instance ( tại menu bên trái, Chọn Computer Engine > Chọn tiếp VM instances ), trước tiên chúng ta chúng ta click button Set windows password, và nhớ copy password sau khi hệ thống tạo ra để paste sau khi click vào button RDP để kết nối tới Windows server.

(Tham khảo 2 hình dưới)

Kết quả của bài học này là ta đã kết nối thông qua RDP tới Windows server (Tham khảo hình dưới).