Bạn có biết top chứng chỉ đắt giá nhất của điện toán đám mây không?

Những chứng chỉ CNTT nào sẽ thúc đẩy tương lai nghề nghiệp về điện toán đám mây của bạn và thu nhập? Giá trị của một chứng chỉ đám mây sẽ phụ thuộc vào những yếu tố quan trọng như độ khó của việc thi lấy chứng chỉ, ý kiến của các chuyên gia trong ngành, nhu cầu tuyển dụng nhân lực, cấp độ nghề nghiệp và mục tiêu trong tương lai.

Dưới đây là dữ liệu và lời khuyên về 3 loại chứng chỉ đám mây tốt nhất.

1.Chứng chỉ nền tảng cụ thể (Platform-specific certifications)

Khi môi trường nhiều đám mây (multi-cloud) và đám mây lai (hybrid cloud) sinh sôi nảy nở, do đó, nhu cầu về nhân lực có kỹ năng phát triển và quản lý hạ tầng CNTT để quản lý mọi thứ. Đó là lý do tại sao các nền tảng và nhà cung cấp đám mây lớn cung cấp các chứng chỉ khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau trong hệ sinh thái của họ.

Các chứng chỉ nổi tiếng nhất bao gồm Kiến trúc sư đám mây chuyên nghiệp được chứng nhận của Google (Google Certified Professional Cloud Architect), Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS (AWS Certified Solutions Architect), Chuyên gia giải pháp được chứng nhận của Microsoft ( Microsoft Certified Solutions Expert - MCSE).

Danh sách chứng nhận hiện tại của Red Hat cũng cung cấp nhiều tùy chọn liên quan đến đám mây như Kiến trúc sư được chứng nhận Red Hat (Red Hat Certified Architect - RHCA) được coi là một chứng chỉ cấp có giá nhất trong số các chứng chỉ nguồn mở. Nó là chứng nhận cao nhất Red Hat mà cung cấp và yêu cầu nhiều chứng chỉ và bài kiểm tra khác để đạt được.

2. Chứng chỉ bảo mật đám mây (Cloud security certifications)

Chừng nào mọi người còn nói về đám mây, họ còn nói về bảo mật đám mây. Di chuyển khối lượng công việc sang môi trường đám mây không có nghĩa là bạn cũng đang giảm tải bảo mật dữ liệu và hệ thống của bạn, ít nhất là không hoàn toàn.

Có rất nhiều nhu cầu tuyển dụng cho những người có kỹ năng bảo mật đám mây. Các nhà cung cấp điện toán đám mây lớn đều có chứng chỉ liên quan đến bảo mật. Ví dụ như Google Professional Cloud Security Engineer hoặc AWS Certified Security – Specialty, chẳng hạn.

Nếu bạn muốn sử dụng chứng nhận bảo mật đám mây trung lập với nhà cung cấp, Cloud Security Alliance cung cấp một số, bao gồm Chứng chỉ kiến thức bảo mật đám mây (Certificate of Cloud Security Knowledge - CCSK) và Chứng nhận bảo mật đám mây chuyên nghiệp (Certified Cloud Security Professional - CCSP).

3. Chứng chỉ công nghệ mới nổi (Emerging technology certifications)

Đối với đám mây, các chương trình Quản trị viên Kubernetes được chứng nhận (Certified Kubernetes Administrator - CKA) và Nhà phát triển ứng dụng Kubernetes được chứng nhận (Certified Kubernetes Administrator - CKAD) từ Cloud Native Computing Foundation đang bắt đầu thu hút nhiều sự chú ý hơn, kết hợp với việc sử dụng Kubernetes ngày càng tăng. Nhu cầu tuyển dụng tăng lên đã làm tăng giá trị của các chứng nhận - và nhu cầu tuyển dụng cho Kubernetes đang tăng lên - cũng có mối quan hệ giữa sự phổ biến của một công cụ hoặc công nghệ cụ thể và các chứng chỉ đáng tin cậy cho công cụ hoặc công nghệ đó.

Đọc thêm tại The Enterprise Projects.