Phát triển nguồn nhân lực có thể đối ứng multi cloud!

Blue Elfin Co., Ltd Logo

Blue Elfin Co., Ltd. là công ty vận hành hệ thống chuyên xây dựng và chạy các hệ thống sử dụng Amazon Web Services (AWS). Với mục tiêu mở rộng phạm vi kinh doanh, công ty đã cử ông Shindo tham dự khóa đào tạo “GCP Fundamentals: Core Infrastructure” của Google Cloud Platform (GCP), để lấy đó làm tiền đề cho việc phát triển. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ngắn với ông Shindo và trích dẫn lại như dưới đây.

Ông Shindo Yasumasa của Blue Elfin Co., Ltd.
Ông Shindo Yasumasa của Blue Elfin Co., Ltd.

Thách thức trước khi tham dự khóa học

Blue Elfin Co., Ltd. (sau đây gọi là “Công ty") là công ty trẻ thứ năm trong đợt đào tạo này và hiện đang vận hành các hệ thống cho khách hàng, tập trung vào xây dựng và chạy hệ thống sử dụng AWS. Vì ít nhân sự nên chúng tôi tập trung kinh doanh các giải pháp và dịch vụ cụ thể, dù vậy, vẫn có những tình huống bị động và lệ thuộc vào một bên nào đó. Vấn đề mà Công ty phải đối mặt đó là các nhân viên quen đối ứng với hệ thống On-premises và hầu như ít biết đến cloud.

Cho đến năm ngoái, chúng tôi chủ yếu hỗ trợ các giải pháp Engineering plastic, nhưng gần đây, càng có nhiều dự án phát triển ứng dụng, mà trong đó Công ty chịu trách nhiệm vận hành toàn bộ hệ thống nội bộ được các nhà phát triển sử dụng. Chính vì thế, chúng tôi muốn tích lũy kiến thức có phạm vi rộng hơn AWS, để từ đó có thể mở rộng quy mô kinh doanh kể cả với loại hình multi cloud. Việc tham dự khóa đào tạo “GCP Fundamentals: Core Infrastructure” chính là bước đệm đầu tiên.

Khách hàng của Công ty cũng thể hiện mong muốn hiện thực hóa container và serverless, vì thế chúng tôi muốn tiếp cận hai công nghệ này. Trong khóa học vừa qua, tôi rất quan tâm đến Kubernetes, nhưng đây là lĩnh vực còn yếu của AWS, nên tôi phải ưu tiên tìm hiểu dịch vụ nào cho phép kết hợp cả hai và kết hợp như thế nào.

Mục đích tham dự khóa học

Đối với GCP, tôi không có kinh nghiệm trong việc xây dựng và vận hành GCP mà chỉ tham gia thực hành đơn giản. Trong tương lai, chúng tôi, với tư cách là một công ty, mong muốn phát triển nguồn nhân lực có khả năng đối ứng multi cloud (nhiều đám mây) và chúng tôi đã chọn GCP làm tiền đề. Vì mới tiếp cận GCP, nên tôi đã thử tìm hiểu một số chương trình đào tạo để nắm kiến thức một cách có hệ thống.

Lý do quan tâm đến GCP

Chúng tôi thường nghe khách hàng của Công ty đề cập nhiều đến multi cloud, và tôi cũng đã tìm hiểu sơ về Microsoft Azure và Oracle. Cùng lúc ấy, tôi tình cờ thấy quảng cáo “Google Cloud Next '19 in Tokyo” và quyết định tham gia thử xem sao. Sau đó, tôi đã tham dự khóa học của Cloud Ace vào đầu tháng 9.

Lý do chọn Cloud Ace

Ở Google Cloud Next '19 in Tokyo, tôi đã đi quanh các gian hàng và thảo luận với nhiều công ty, từ đó tôi quyết định học về GCP. Sau khi được giải thích tỉ mỉ và tham khảo tài liệu, tôi thấy Cloud Ace đáng tin cậy và đã đăng ký khóa học.

Lợi ích và hiệu quả sau khi tham dự khóa học

Sau khi tham gia khóa học, tôi nhận được một voucher sử dụng Quicklab miễn phí trong vòng một tháng, nhờ đó tôi có thể tiếp tục tìm hiểu và tích lũy kiến thức về GCP. Hiện tại Công ty chỉ vận hành trên AWS, nhưng trong tương lai gần tôi cho rằng chúng tôi có thể so sánh với các dịch vụ tương tự khác và mở rộng phạm vi đề xuất dịch vụ.

Vì đa số nhân viên của Công ty làm việc tại công ty của khách hàng, chúng tôi thường không gặp nhau và mỗi thành viên chuyên về một dịch vụ cụ thể, nên chúng tôi khó có thể chia sẻ công nghệ. Tôi hy vọng chúng tôi có thể phát triển trình độ kỹ thuật của mỗi thành viên và hình thành đội ngũ nhân viên có khả năng đưa ra các đề xuất hiệu quả, bằng cách tăng cường tham dự các khóa học của Cloud Ace trên quy mô toàn Công ty và nâng cao năng lực kỹ thuật nội bộ.

Cảm tưởng về khóa học

Tôi cảm thấy hài lòng với khóa học vì được thoải mái đặt câu hỏi, giảng viên của khóa học cũng hiểu đúng và trả lời đúng trọng tâm. Tôi muốn học hỏi nhiều hơn để có được bằng cấp GCP trong tương lai.

Đây là bản dịch của một bài báo được xuất bản bởi Cloud Ace, Inc.Có sẵn trực tuyến: マルチクラウドで対応できる人材育成を!