Tính tất yếu của BigQuery™️ trong việc tạo ra giá trị gia tăng thông qua việc sử dụng dữ liệu

オムロン ヘルスケア株式会社
Bộ phận R & D và trụ sở mới của OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Bộ phận R&D và trụ sở mới của OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

Về OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

OMRON HEALTHCARE là một công ty con trực thuộc tập đoàn OMRON, chuyên nghiên cứu, phát triển và kinh doanh các thiết bị chăm sóc sức khỏe và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho khách hàng cá nhân, tổ chức y tế, khách hàng doanh nghiệp và đoàn thể v.v.

Trong những năm gần đây, để đáp ứng sự phát triển của chăm sóc y tế và quản lý sức khỏe, chúng tôi đang đẩy nhanh việc cung cấp các dịch vụ sử dụng các thiết bị IoT và dữ liệu đo lường. Ngoài ra, OMRON HEALTHCARE là một công ty hàng đầu về thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe, cung cấp các sản phẩm khác nhau cho hơn 117 quốc gia trên toàn thế giới (bao gồm cả Việt Nam), trong đó máy đo huyết áp của công ty chúng tôi đứng thứ nhất trong thị phần toàn cầu.

Bối cảnh ứng dụng Google Cloud Platform

Trong công ty OMRON HEALTHCARE, một số đề xuất nội bộ được chúng tôi đưa ra bàn luận, trong đó có tính thiết yếu của việc tạo ra một môi trường phân tích nội bộ mới để sản sinh giá trị gia tăng thông qua việc sử dụng dữ liệu.

Do khối lượng dữ liệu đang ngày càng gia tăng nên việc xử lý dữ liệu trở thành một nút thắt cổ chai, và việc sử dụng công nghệ phân tích tiên tiến được kỳ vọng có thể giải quyết vấn đề này, vì vậy chúng tôi cân nhắc và quyết định sử dụng công nghệ Máy học và cơ sở dữ liệu (database - DB) có hiệu suất cao như BigQuery. Ngoài ra, chúng tôi cần tận dụng đến tính linh hoạt mở rộng hoặc thu hẹp (scale-up/scale-down) của cơ sở dữ liệu, nên yếu tố có thể đáp ứng được điều này trở nên cực kỳ quan trọng.

Lý do chọn Cloud Ace

Quyết định sử dụng GCP đã được thông qua ngay lập tức vì nó có thể đáp ứng yêu cầu trên. Đây là lần đầu tiên sử dụng GCP, nên chúng tôi muốn nhận sự hỗ trợ từ nhà cung cấp. Ở Nhật, Cloud Ace là công ty hàng đầu với tư cách là nhà cung cấp GCP, hơn nữa chúng tôi đã nghe chủ tịch Yoshizumi của Cloud Ace phát biểu trong một buổi học E-learning trên Internet, do đó chúng tôi quyết định chọn Cloud Ace vì cảm thấy đây là công ty có thể tin tưởng được.

Quá trình sử dụng

Ban đầu, Cloud Ace chưa thể xác định được những gì chúng tôi muốn làm, vì vậy Cloud Ace đã tổ chức họp hàng tuần để lắng nghe ý kiến ở giai đoạn định nghĩa yêu cầu (Requirement definition).

Các kỹ sư của Cloud Ace đang ở Tokyo còn công ty OMRON HEALTHCARE thì ở Kyoto nên hai bên đã tiến hành họp video là chủ yếu. Dù vậy, mỗi lần nhân viên kinh doanh của Cloud Ace ghé thăm chúng tôi, thì các câu hỏi liên quan đến định hướng tổng thể và chi phí sẽ được nhân viên kinh doanh trả lời, còn các câu hỏi liên quan đến kỹ thuật sẽ được kỹ sư ở Tokyo trả lời ngay sau đó.

Tổng quan hệ thống (sơ đồ cấu hình)

Cấu trúc hệ thống được đề xuất bởi Cloud Ace
Cấu trúc hệ thống được đề xuất bởi Cloud Ace
  1. Các biện pháp bảo mật: Dịch vụ kết nối VPC và GCP (đường truyền riêng)
  2. Lựa chọn sử dụng: Lựa chọn DB của BigQuery / Google Cloud Storage

Đường truyền chuyên dành cho GCP đã được sử dụng mà không gặp vấn đề gì dù thực chất đây chỉ là dịch vụ mới vừa được triển khai. Ngoài ra, liên quan đến DB, chúng tôi đã được Cloud Ace giải thích việc sử dụng và khác biệt của các dịch vụ khác nhau (như Cloud SQL và BigQuery) và đưa ra cho chúng tôi những đề xuất tối ưu.

Hiệu quả và lợi ích sử dụng

BigQuery và Google Cloud Storage cải thiện tính khả dụng của cơ sở dữ liệu và loại bỏ chi phí quản lý hệ thống. Ngoài ra, tài nguyên máy có thể được chuyển đổi linh hoạt trong quá trình phân tích dữ liệu, loại bỏ chi phí vận hành không cần thiết và chi phí ban đầu.

Dịch vụ của Cloud Ace mà OMRON HEALTHCARE đã sử dụng

  • Đại lý thanh toán
  • Hỗ trợ sử dụng
Đây là bản dịch của một bài báo được xuất bản bởi Cloud Ace, Inc.Có sẵn trực tuyến: データ利活用による付加価値創出における BigQuery™️ の必然性