Cách chọn Region và Zone trong Google Cloud Platform

Region, Zone trong Google Cloud Platform là gì?

Google Cloud Platform có các trung tâm dữ liệu trên khắp thế giới và có thể sử dụng tại các địa điểm (location) của Nam Bắc Mỹ, Châu u và Châu Á Thái Bình Dương. Mỗi địa điểm (location) được chia theo region và zone.

*Biểu đồ chỉ ra những zone có thể sử dụng theo từng region ( thời điểm tháng 5 năm 2019)

Region là gì?

Region là khu vực địa lý được tạo thành từ các zone nơi có thể thao tác được các sản phẩm (product). Mỗi region sẽ độc lập với các region khác. Cũng có số người nghĩ rằng region là quốc gia, nhưng trong Google Cloud Platform thì nó lại khác.

Do đó, tôi nghĩ sẽ thật dễ hiểu nếu chúng ta hình dung rằng region chính là "khu vực" được tập hợp các zone nằm ở location đã được tách biệt.

Zone là gì?

Zone là vùng triển khai các tài nguyên Google Cloud Platform có ở trong region. Có thể xem zone là miền thống nhất cùng chung thiệt hại nếu có sự cố về điện hay network,... (failure domain ) trong region .Khi một máy ảo được khởi động bằng Compute Engine, nó sẽ được thực thi trong zone đã chỉ định.

Zone không phải là trung tâm dữ liệu, nhưng tôi nghĩ sẽ dễ hiểu hơn nếu chúng ta hình dung rằng zone cũng gần với trung tâm dữ liệu.

*Google Cloud Platform được tổ chức theo regions và zones

Khi bố trí các tài nguyên Google Cloud Platform như Compute Engine hay Cloud Storage,... thì buộc phải quyết định region. Rất khó để thay đổi region, nếu một khi nó đã được quyết định, vì vậy hãy quyết định chắc chắn ngay từ đầu.

Những điểm mấu chốt trong việc quyết định Region.

Khi quyết định region thì có 5 điểm mấu chốt sau đây:

  1. Ảnh hưởng của độ trễ (latency)
  2. Chi phí sử dụng sản phẩm (chi phí vận hành)
  3. Sản phẩm cần thiết đang được cung cấp
  4. Nội quy công ty và các vấn đề pháp lý
  5. Dự phòng chống lại thiên tai và sự cố (failure)

1. Xem xét độ trễ mà người dùng trải nghiệm

Vì độ trễ cao có thể dẫn đến suy giảm trải nghiệm người dùng, cho nên việc lựa chọn region ảnh hưởng đến độ trễ nên được xem xét cẩn thận.

Cũng không nên cho rằng chọn region gần với vị trí cung cấp dịch vụ thì sẽ có độ trễ thấp.

Đối với dịch vụ hướng tới Việt Nam, nếu chỉ cần đáp ứng phản hồi (response) nhanh thì nên sử dụng Singapore (asia-southeast1) hoặc Hong Kong (asia-east2) là tốt nhất.

Ngoài ra, có một phương pháp truyền đi các hình ảnh, âm nhạc, video, v.v. được sử dụng trong dịch vụ thông qua Cloud CDN như một phương pháp giải quyết sự chậm trễ của response. Cloud CDN tận dụng các điểm biên (edge point) mà Google có trên toàn thế giới, do lưu trữ cache gần người dùng nên thực hiện được việc gửi dữ liệu tốc độ cao cho người dùng.

Có thể đo thời gian phản hồi (response time) của các region của Google Cloud Platform bằng Measure your latency to GCP regions.

2. Cân nhắc phí sử dụng sản phẩm (chi phí vận hành)

Phí sử dụng sản phẩm (product) của Google Cloud Platform khác nhau tùy theo region.

Do đó, chúng ta không chỉ có thể chọn region mà tất cả sản phẩm (product) đang được cung cấp, mà còn có thể cân nhắc mức phí bằng cách thay đổi region của một số product dựa theo tần suất và khối lượng sử dụng.

Có thể ước lượng mức phí sử dụng product bằng cách sử dụng Google Cloud Platform Pricing Calculator

3. Sản phẩm cần thiết đang được cung cấp trên region

Không hẳn là có thể sử dụng tất cả các sản phẩm có sẵn trong tất cả các region.

Ở Google Cloud Platform, các dịch vụ đang được cung cấp cho mỗi region sẽ khác nhau . Điều quan trọng là việc kiểm tra các sản phẩm được cung cấp trong region, rồi sau đó chọn lựa region đang cung cấp sản phẩm mà dịch vụ của mình sử dụng.

Nếu có thể, thì bố trí các sản phẩm sẽ sử dụng trong cùng một region để có thể làm giảm sự ảnh hưởng của độ trễ.

4.Tuân thủ các quy định nội bộ và các biện pháp an ninh cần thiết

Tùy thuộc vào các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu, hoặc dịch vụ như tài chính, bảo hiểm..., địa điểm lưu trữ dữ liệu có thể bị giới hạn ở quốc gia cung cấp dịch vụ. Điều cần thiết là phải xác nhận trước để không vi phạm pháp luật. Ngoài ra, tùy thuộc vào quy mô của công ty, cần tuân thủ các quy tắc nội bộ của công ty.

5. Giả định dự phòng cho các thảm họa và sự cố (failure)

Có thể phát sinh thiên tai, sự cố hệ thống không lường trước ở các dịch vụ (service). Bằng cách phân tán tài nguyên ở nhiều zone, nhiều region, có thể tránh được sự cố ngừng dịch vụ.

Tóm tắt

Region là một khu vực độc lập được tạo thành từ các zone, và zone là khu vực triển khai (deploy) Google Cloud Platform. Mối quan hệ là "region> zone".

Ngoài ra, chúng tôi đã giải thích một số điểm cần lưu ý khi chọn region tùy thuộc vào dịch vụ.

Số lượng region của Google Cloud Platform dự định sẽ tăng lên, chúng ta có thể xem thông tin mới nhất về hệ thống mạng Google (Google network) ở link này Cloud locations.