Giải thích ngắn gọn để hiểu về Google Cloud Platform

Công ty Cloud Ace đang giúp đỡ, hỗ trợ thành công việc kinh doanh của khách hàng, chẳng hạn như bằng cách đề xuất các giải pháp và giải thích sản phẩm GCP để khách hàng có thể hiểu chính xác công nghệ của Google Cloud.

Google Cloud bao gồm thành phần chính là "Google Cloud Platform (GCP)" và tool office hỗ trợ nâng cao hiệu quả kinh doanh "G Suite" và dữ liệu bản đồ đáng tin cậy, rộng khắp các quốc gia, khu vực "Google Maps Platform".

Đặc biệt, GCP có một loạt các sản phẩm như: máy học, lưu trữ, cơ sở hạ tầng, network, phân tích dữ liệu, phát triển ứng dụng, v.v. , do đó có rất nhiều câu hỏi của khách hàng như: " Tôi muốn biết sự khác nhau của từng sản phẩm /dịch vụ đó", " Vui lòng cho tôi biết mỗi loại sản phẩm đó cung cấp dịch vụ gì?"

Vì vậy, team kỹ sư công ty Cloud Ace đã tạo ra tài liệu thuật ngữ 『Giải thích ngắn gọn để hiểu về Google Cloud Platform』

Tài liệu thuật ngữ này phân chia các sản phẩm theo category, hơn nữa sẽ giải thích từng sản phẩm từ một đến hai dòng.

※ Tài liệu thuật ngữ「Giải thích ngắn gọn để hiểu về Google Cloud Platform」đã được công ty Cloud Ace tham khảo các tài liệu khác và giải thích lại nên có khả năng sẽ khác với mô tả chính thức của Google Cloud Platform.※ Vui lòng xem tài liệu Google Cloud Platform chính thức để biết thêm thông tin chi tiết và chính xác.

Khi xem tài liệu Google Slice trên thì sẽ nắm được khái niệm, kiến trúc GCP, … và hơn nữa chúng tôi cho rằng có nó sẽ giúp ích khi tham gia kỳ thi Google Cloud Certified.