Google Cloud Partner Specialization là gì?

Partner Specialization (Chứng nhận đối tác chuyên môn) có mục tiêu sẽ giới thiệu các đối tác có những thành tích, kinh nghiệm, kiến thức kỹ thuật trong lĩnh vực dịch vụ và giải pháp chuyên môn đến những khách hàng Google Cloud.

Specialization có tổng cộng 12 chuyên ngành như phát triển ứng dụng, máy học (machine learning), phân tích dữ liệu, cơ sở hạ tầng, v.v. Lấy được chứng nhận này sẽ chứng minh một điều, đó là có thể cung cấp giải pháp và dịch vụ đặc thù dựa vào trình độ kỹ thuật và nền tảng Google Cloud Platform, mà không phụ thuộc ở trong nước hay ngoài nước.

Google Cloud Platform Premier Partner

Application Development Specialization (Chứng nhận phát triển ứng dụng ) là gì?

Chứng nhận phát triển ứng dụng là chứng nhận được trao cho các đối tác đã được chứng minh rằng họ có thể tạo ra và quản lý các ứng dụng đã tận dụng tối đa Google Cloud Platform trong cả môi trường web và mobile.

Machine Learning Specialization (Chứng nhận máy học) là gì?

Chứng nhận máy học (machine learning) là chứng nhận được trao cho các đối tác được chứng minh rằng họ đã thành thạo trong việc tìm kiếm dữ liệu, tiền xử lý, training model, đánh giá model, triển khai model, dự đoán online, Machine Learning API mà đã được đào tạo trước của Google.

Data Analytics Specialization (Chứng nhận phân tích dữ liệu) là gì?

Chứng nhận phân tích dữ liệu là chứng nhận được trao cho đối tác đã được chứng minh là có thể thực hiện từ việc import cho đến chuẩn bị, lưu trữ và phân tích dữ liệu.

Infrastructure Specialization (Chứng nhận cơ sở hạ tầng) là gì?

Là chứng nhận được trao cho các đối tác đã được chứng minh rằng họ có thể hỗ trợ khách hàng của họ trong việc tạo cơ sở hạ tầng và quy trình làm việc của Google Cloud Platform và khi di chuyển sang Google Cloud Platform.

Cloud Migration Specialization (Chứng nhận duy chuyển đám mây) là gì?

Chứng nhận di chuyển đám mây là chứng nhận được trao cho các đối tác đã được chứng minh là họ có thể thực hiện được việc di chuyển liền mạch sang GCP từ việc tạo kiến trúc cho đến việc lên kế hoạch di chuyển.

Security Specialization (Chứng nhận security) là gì?

Là chứng nhận được trao cho các đối tác đã được chứng minh rằng họ đã thành thạo trong việc bảo vệ quy trình làm việc (workflow) và dữ liệu khách hàng thông qua Google Cloud Platform.

Location-Based Services Specialization (Chứng nhận dịch vụ thông tin vị trí) là gì?

Là chứng nhận được trao cho các đối tác đã được chứng minh rằng họ có thể xây dựng và quản lý các ứng dụng của mình bằng cách sử dụng Google Maps Platform và Google Cloud Platform trong cả môi trường web và mobile.

Enterprise Collaboration Specialization (Chứng nhận hợp tác doanh nghiệp) là gì?

Là chứng nhận được trao cho các đối tác đã được chứng minh rằng họ đã thành thục với các công cụ hợp tác (collaboration tools) và công cụ cải thiện năng suất (productivity tools) của G Suite và họ có thể thực hiện được những việc như: hợp lý hóa quy trình, tăng cường quản trị.

Training Specialization (Chứng nhận đào tạo) là gì?

Là chứng nhận được trao cho các đối tác đã được chứng minh rằng họ có thể cung cấp chương trình giảng dạy GCP trong vòng một năm với một số lượng giảng viên nhất định, bao gồm 2 giảng viên được chứng nhận chuyên môn về phân tích dữ liệu GCP, cơ sở hạ tầng hoặc theo dõi bảo mật (security tracking).

Tình trạng đạt được chứng nhận của doanh nghiệp.

Nhìn vào Các đối tác chính thức của Google Cloud thì thấy được, công ty Cloud Ace đã lấy được chứng nhận trong 5 lĩnh vực: cơ sở hạ tầng, phát triển ứng dụng, bảo mật, phân tích dữ liệu và di chuyển đám mây, ngoài ra với vai trò đối tác đào tạo (training partner) công ty đã lấy được chứng nhận về đào tạo trong 2 lĩnh vực: phân tích dữ liệu và cơ sở hạ tầng. Tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, hiện tại chưa có công ty nào đạt được chứng nhận trong 6 lĩnh vực độc lập. (Thời điểm bài viết ngày 12 tháng 4 năm 2019).

CloudAce has Google Cloud Partner 7 Specialization.