×

Digital Transformation journey, starting with Application Modernization

CHUYỂN ĐỔI SỐ – Một chủ đề gắn liền với sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp dù có đặt ở bất cứ điểm thời gian nào của thị trường.

App Modernization – làm thế nào Doanh nghiệp có thể phát triển và quản lý các ứng dụng trên Cloud? Những công nghệ tiên tiến hiện có có thể giúp Doanh nghiệp với chiến lược Multi-Cloud và Hybrid Cloud hỗn hợp là gì? Làm thế nào để áp dụng Chiến lược AI & Data? 

Tìm hiểu thêm từ các Kỹ sư và Chuyên gia của Google trong loạt hội thảo trên web của chúng tôi diễn ra:

Webinar Day:
Weekly on Thursday start from 23rd Sept, 2021 | 2:30 PM – 4:00 PM

Đăng ký ngay

Cloud Ace sẽ xác nhận đăng ký thành công qua email

  NỘI DUNG JOURNEY

  1

  Containers and Kubernetes – Why, how and obstacles.

  23 September

  2

  How to deploy microservices applications with GKE?

  30 September

  3

  Manage and deploy containerized applications in Multi-Cloud, Hybrid Cloud environment

  7 October

  4

  Accelerate application development and deployment in GCP

  14 October

  5

  Data Analytics with GCP

  21 October

  6

  AI/ML with GCP

  28 October

  THE SPEAKERS

  Digital Transformation Journey​​
  Ken Ly
  Customer Engineering lead for Vietnam

  Google Cloud

  Ken Ly là trưởng nhóm Google Cloud Customer Engineering lead tại Việt Nam, với vai trò tập trung giúp khách hàng trong nước sử dụng tốt nhất nền tảng và các giải pháp kiến trúc với những tiến bộ và các công cụ mới nhất của Google Cloud.

  Digital Transformation Journey​​
  Yumi Nguyen
  Senior Manager

  Google Cloud

  Chị Yumi Nguyễn – hiện đang điều hành mảng Doanh nghiệp truyền thống của Google tại Việt Nam. Chị Yumi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn các dự án công nghệ chuyển đổi số với các hãng như Oracle, Salesforce, và hiện tại là Google Cloud.

  Digital Transformation Journey​​
  Anh Duc
  Senior Cloud Architect

  Google Cloud

  Với 18 năm kinh nghiệm làm việc trên thị trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT), anh Đức Lê chịu trách nhiệm tư vấn và thiết kế hệ thống cho Công nghệ Trung tâm Dữ liệu và Điện toán Đám mây. Anh hiện đang công tác tại Singapore, nắm giữ chức Senior Cloud Architect thuộc nhóm ASEAN Engineering.

  THÔNG TIN CHI TIẾT

  • Virtualization and Containerization History
  • Containers: why and how?
  • Kubernetes Overview
  • K8s components and key primitives
  • How to develop and deploy an application with Kubernetes?
  • Kubernetes operations and Containers Security
  • Open for next topic: Managed Kubernetes Cluster
  • Kubernetes in the era of cloud native application and obstacles
  • Google roles in cloud native era
  • GKE Overview and benefits
  • GKE Autopilot Introduction
  • How to deploy an application with GKE standard and Auto-pilot mode
  • K8s Operations Made Easy with GKE
  • K8s Security Made Easy with GKE
  • Open for next topic: Multi-cloud, Hybrid Cloud Applications
  • Why do we need Multi-Cloud and Hybrid-Cloud?
  • Challenges for managing and operating Multi Cluster
  • Anthos - History, Overview and Benefits
  • Anthos Components
  • Anthos demo
  • Open for next topic: Accelerate application development and deployment
  • Developers Tooling in GCP
  • Why do we need CI/CD Pipeline?
  • Current CI/CD tools
  • CI with GCP and demo
  • CD with GCP and demo
  • Open for the next topic: smart analytics.
  • Data Analytics Pipeline Overview
  • Batch and Streaming with GCP
  • Products Overview with Live Demo
  • Open for the next topic: AI/ML to make sense of data.
  • AI/ML Use Cases
  • AI/ML options with GCP
  • Pretrained ML with GCP and demo
  • Auto-ML with GCP and demo
  • Custom ML Models with GCP and demo