×
  • [Online] Google Meet
  • 09:30 - 11:00 / 2020-09-24

#GoogleCloud

Chủ đề Webinar tiếp theo của Cloud Ace sẽ chào đón anh Tuyên Phạm – Managing Director của Cloud Ace, co-organizer GDG Cloud HCM cùng anh Dinh Pham – Google Cloud Developer với Webinar – Microservice & CI/CD on Google Cloud Platform.

Topic:

  1. Mr Tuyen Pham – Microservice & Best-practice.
  2. Mr Dinh Pham – Serverless CI/CD pipeline with Google Cloud Build.