×
 • [Online] Google Meet
 • 8:00 - 15:30 / 2020-10-21

#GoogleCloud

[Webinar] GOOGLE CLOUD DAY with Cloud Ace

VÌ SAO BẠN KHÔNG NÊN BỎ LỠ WEBINAR NÀY?

Cập nhật các xu hướng công nghệ mới trên Google Cloud
Lắng nghe thông tin mới nhất từ đại diện của Google Cloud, Cloud Ace, Navagis và Ahamove về các giải pháp cho logistics và e-commerce: GKE, Google Maps, Migration to Google Cloud.

Case study: Ahamove
Lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tiễn triển khai Google Kubernetes Engine (GKE) từ Ahamove, một trong những hệ sinh thái dịch vụ giao hàng đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Thực hành lab với các chuyên gia Google Cloud Platform (GCP)
Cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị từ Ban Tổ chức Cloud Ace tham gia buổi thực hành lab Google Cloud và tham dự sự kiện.

The Speakers

Google Cloud: Paris Tran
“PREPARE FOR THE WORST AND HOPE FOR THE BEST”

Google Cloud – Paris Tran
Paris Tran hiện đang là Corporate Account Manager của Google Cloud ở thị trường Việt Nam. Paris Tran là một nhà lãnh đạo, người truyền cảm hứng cho toàn bộ cộng đồng sinh viên và thúc đẩy lực lượng hướng tới thành công lớn nhất của các dự án khác nhau.

Navagis: Tony Pham
“IF YOU FAIL TO PLAN, YOU PLAN TO FAIL”

Navagis – Tony Pham
Tony Pham hiện đang là APAC Sales Director của Navagis – Google Cloud Premier Partner với kinh nghiệm bán hàng tại 500 công ty nằm trong danh sách Fortune 500 trong các mảng kinh doanh kỹ thuật. Với niềm đam mê và ý chí tiên phong trong lĩnh vực này – Tony Pham luôn nắm giữ nhưng chức vụ quan trọng từ UCLA đến Stryker, Google và bây giờ là Navagis.

Ahamove: Thang Le
“YOU CHANGE THE WORLD BY BEING YOURSELF”

Ahamove – Thang Le
Thang Le hiện là Lead Backend của Ahamove, có 2 năm kinh nghiệm về k8s và 2 năm làm việc trên GKE. Thang Le là một trong những hạt nhân của team back end Scomerce và Ahamove trong việc chuyển đổi hệ thống k8s từ on-prem và AWS lên GKE.

Cloud Ace: Tuyen Pham
“THINK POSSIBLE TO MAKE THINGS POSSIBLE”

Cloud Ace – Tuyen Pham
Tuyen Pham là Country Manager của Cloud Ace Việt Nam. Với kinh nghiệm 4 năm làm việc trong mảng phát triển ứng dụng web/mobile, và hơn 3 năm kinh nghiệm tư vấn kiến trúc, giải pháp trên nền tảng Google Cloud Platform.

Cloud Ace: Hieu Le
“DOING BETTER WHAT YOU DON’T LIKE”

Cloud Ace – Hieu Le
Hieu Le hiện là Technical Manager của Cloud Ace Vietnam, với hơn 3 năm phát triển ứng dụng thương mại điện tử trên Google Cloud Platform và 6 năm xây dựng hệ thống lưu trữ, phân tích dữ liệu.

Cloud Ace: Phuong Nguyen
“LISTEN TO SILENCE. IT HAS SO MUCH TO SAY”

Cloud Ace – Phuong Nguyen
Phuong Nguyen hiện tại tại là Infra Team Lead tại Cloud Ace Vietnam. Phuong Nguyen hiện tại có 2 năm làm việc ở vị trí System Engineer và 3 năm làm việc với Google Cloud Platform.

EVENT EXECUTION

 • 8:00 – 8:30 : Welcome
 • 8:30 – 9:00 : Participants registration
  • Guests
  • Speakers liason and cue
 • 9:00 : MC announces event to start
 • 9:00 – 9:10 : Opening Session
  • Speakers liason and cue
 • 9:15 – 9:30 : Topic 1: How Google helping customer migrate to GCP
  • Paris Tran : Google Cloud – Corporate Account Manager
 • 9:30 – 9:40 : Q&A
 • 9:40 – 10:00 : Topic 2: Ahamove case study – Saving cost on Google kubernetes Engine
  • Sy Thang Le : Ahamove – Lead Backend
 • 10:00 – 10:10 : Q&A
 • 10:10 – 10:30 : Topic 3: Google Maps solutions for Logistic & E-Commerce
  • Tony Pham : Navagis – APAC Sales Director
 • 10:30 – 10:40 : Q&A
 • 10:40 – 11:00 : Topic 4: Customer Success: How we help customers to optimize GCP environment
  • Tuyen Pham : Cloud Ace – Country Manager
 • 11:00 – 11:30 : Panel discussion, general Q&A
 • 13:30 – 14:30 : Infra Lab session
 • 14:30 – 15:30 : Data Lab sesion

Partners