×
  • [Hồ Chí Minh]
  • 09:30 - 11:00 / 2020-11-05

#GoogleCloud

[Webinar] How I passed 7 Certs of Google?

Tổng quan về sự kiện

[Maybe you miss this news] – Chứng chỉ 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦 là một trong những chứng chỉ về Cloud được trả lương cao nhất năm 2019 và trong năm 2020 (theo thống kê của globalknowledge).

Và sau đây là một số những thông số khảo sát:

  • 87% Engineer cảm thấy tự tin hơn với các kỹ thuật trên Cloud Platform.
  • 30% được Google Cloud chứng nhận đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn hoặc có vai trò lãnh đạo trong công việc.

Và với Webinar đầu tháng 11 này, anh 𝐋𝐚̂𝐦 𝐁𝐚̉𝐨 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 – 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐥𝐞𝐚𝐝 – đạt được 𝟎𝟕 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 sẽ chia sẻ cho chúng ta:
🌟 How & Tips for Self-Study (Tự học)
🌟 Planning for Achieving Google Cloud Certs
🌟 Preparation process from A-Z

Thời gian: Thứ Năm, ngày 05/11 vào lúc 9:30 AM – 11:00 AM

Hấp dẫn hơn nữa: 01 slot cho mỗi khóa Associate Cloud Engineer Professional Data Engineer đang chờ đợi cho những câu hỏi hay nhất!

Register then join – That’s the EZ way!
Link: https://forms.gle/p9FrN1Tgas7cmJvR7

Về Cloud Ace

Cloud Ace là Google Cloud Platform Premier Partner hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ trọn gói (One Stop Service) bao gồm thiết kế, cài đặt cho đến vận hành, bảo trì và đào tạo tất cả các mảng liên quan đến nền tảng Google Cloud Platform.