×
  • [Online]
  • 09:30 - 11:00 / 2020-12-15

#GoogleCloud

Webinar: [𝑪𝒍𝒐𝒖𝒅 𝑹𝒖𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝑮𝒐𝒐𝒈𝒍𝒆 𝑨𝒑𝒑 𝑬𝒏𝒈𝒊𝒏𝒆] Choosing a Serverless option to run your App

Tổng quan về sự kiện

Được công bố lần đầu tiên tại hội nghị Google Cloud Next vào tháng 4 năm 2019 – 𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝 𝐑𝐮𝐧 là một chủ đề khiến user của GCP đặt ra nhiều câu hỏi hơn cà – và trỡ thành Topic Hot do nhà Cloud Ace mang đến trong tháng 12 này.𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐮𝐭𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦 nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn? Join ngay Webinar của Cloud Ace và có thêm 100% cơ hội nhận lên tới 𝟒𝟎𝟎𝟎$ Credit từ Google Cloud cho các Doanh nghiệp Start-Up nhé!


Time: 9:30AM – 11:00AM, Tue, 8th December, 2020

Link: https://forms.gle/9kBVMc5vcZwTrjKb7

#Google_Cloud_Platform#Severless#Cloud_Run#Compute_Engine#Start_Up

Về Cloud Ace

Cloud Ace là Google Cloud Platform Premier Partner hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ trọn gói (One Stop Service) bao gồm thiết kế, cài đặt cho đến vận hành, bảo trì và đào tạo tất cả các mảng liên quan đến nền tảng Google Cloud Platform.