×
  • [Online]
  • 09:00 - 11:00 / 2021-03-11

#GoogleCloud

Google Cloud Platform Study Jams

Tổng quan về sự kiện

Webinar “Google Cloud Platform StudyJams” được đồng hành cùng sự kiện #QuánQuânGCP sẽ nâng cao kĩ năng Google Cloud, cực kỳ hữu ích cho công việc hằng ngày lẫn cho việc tìm kiếm các cơ hội việc làm trong tương lại.Topic
1. (9:00 – 11:00) 11/03/2021 – Thứ 5
Topic: Ensure Access & Identity in Google Cloud
2. (9:00 – 11:00) 17/03/2021 – Thứ 5
Topic: Build and Secure Networks in Google Cloud
3. (9:00 – 11:00) 25/03/2021 – Thứ 5
Topic: Serverless Cloud Run Development
4. (9:00 – 11:00) 04/04/2021 – Thứ 5
Topic: Deploy to Kubernetes in Google Cloud

Link đăng kí Webinar: https://forms.gle/eGC47uYgYWBzSf8F7

#CloudAce #QuanQuanGCP #GCP

Về Cloud Ace

Cloud Ace là Google Cloud Platform Premier Partner hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ trọn gói (One Stop Service) bao gồm thiết kế, cài đặt cho đến vận hành, bảo trì và đào tạo tất cả các mảng liên quan đến nền tảng Google Cloud Platform.