×
  • [Online] Google Meet
  • 09:30 - 11:00 / 2020-11-19

#GoogleCloud

Webinar – How to secure your system on GCP ?

Tổng quan về sự kiện

Trust & Security

Bộ đôi Danh từ Google cam kết khi triển khai Mô hình bảo mật của Google Cloud, cơ sở hạ tầng với quy mô thế giới.Let get Started để khám phá những quy chuẩn của Google như thế nào để có thể đem đến sự bảo mật tuyệt đối dành cho khách hàng khi “Up Cloud”.

Speaker:

Mr.Phuong Nguyen – Cloud Ace Infra team Lead
Mr.Duong Ba Van – Cloud Ace Senior DevOps

Time:

9:30 AM – 11:00 AM Thur, 19th Nov, 2020

Register Link: https://forms.gle/uEjGGnoWPD8gCmXH8