×

Ứng dụng nền tảng Google Cloud Platform trong doanh ngh

 •   23-05-2018
 •   16:00

 •  [Hồ Chí Minh]Saigon Innovation Hub

Overview – Giới thiệu tổng quan về nền tảng Google Cloud Platform.– So sánh cơ […]

 • #GoogleCloud

Overview Hội thảo “ Ứng dụng Google Cloud Platform trong doanh nghiệp” do Cloud Ace […]

 • #GoogleCloud

Trải nghiệm cùng Google Home

 •   23-04-2018
 •   18:00

 •  [Hồ Chí Minh]Vitalify Asia Co., Ltd

Overview Trải nghiệm những chức năng mà Google Home có thể hỗ trợ như điều […]

 • #GoogleCloud

Hội thảo Ứng dụng nền tảng Google Cloud trong doanh nghiệp

 •   19-04-2018
 •   16:00

 •  [Hồ Chí Minh]Saigon Innovation Hub

Overview Trong những năm trở lại đây, Google đang tích cực triển khai nhiều sự […]

 • #GoogleCloud

Ứng dụng nền tảng Google Cloud Platform trong doanh ngh

 •   20-03-2018
 •   14:00

 •  [Hồ Chí Minh]Saigon Innovation Hub

Overview Giới thiệu tổng quan về nền tảng Google Cloud Platform So sánh cơ bản […]

 • #GoogleCloud

Trải nghiệm cùng Google Home

 •   09-03-2018
 •   16:00

 •  [Hồ Chí Minh]Vitalify Asia Co., Ltd.

Overview Trải nghiệm những chức năng mà Google Home có thể hỗ trợ như điều […]

 • #GoogleCloud