×

Google Cloud Platform (GCP) và Amazon Web Service (AWS)
Lựa chọn nào tối ưu cho doanh nghiệp?

GCP
aws
case1

Kết hợp sử dụng các dịch vụ Google như G Suite (Google Apps), Google API

Đối với doanh nghiệp đang sử dụng G Suite (Google Apps), tài khoản quản trị server có thể liên kết để quản lý user trên G Suite, giúp doanh nghiệp đơn giản hoá việc quản lý tài khoản.

Sử dụng Google API để liên kết trực tiếp đến các dịch vụ khác như Google Map API hay Adwords, được xử lý trực tiếp trong network của Google nên hạn chế phát sinh lỗi và tối ưu hoá tốc độ xử lý.

case2

Tài nguyên server hay biến động

Google Cloud Platform có tính năng tự động giảm giá theo từng tháng đối với khách hàng duy trì sử dụng. Điều này giúp cho các doanh nghiệp vận hành website đặc thù có truy cập cao theo từng thời điểm tối ưu hoá được chi phí vận hành server.

※Đối với AWS, người dùng cần ký hợp đồng cam kết sử dụng dài hạn để được giảm giá, do đó việc tối ưu hoá chi phí cho server theo từng thời điểm sẽ khó khăn hơn.

case3

Giải quyết vấn đề truy cập tăng đột biến

Google Cloud Platform được thiết kế để tự động xử lý nhanh nhất vấn đề truy cập tăng đột biến không được dự báo trước.

※Đối với AWS, cần phải tiến hành đăng ký trước pre-warning, và cần phải dự đoán lượt truy cập.

case4

Triển khai hạ tầng Global

Global Network của Google áp đảo so với AWS. Network I/O giữa các region của Google nhanh hơn nhiều so với AWS. Có thể sử dụng một địa chỉ IP global để truy cập vào tất cả các vùng.

case5

Kết hợp sử dụng BigQuery

Google BigQuery cho phép truy xuất những tập dữ liệu lớn với tốc độ nhanh và chi phí thấp.

AWS có thể kết hợp sử dụng được BigQuery, tuy nhiên sẽ phát sinh chi phí transfer dữ liệu. Do đó, để tối ưu hoá chi phí nên xây dựng hệ thống trên GCP.

Lợi ích khi sử dụng AWS

loi1

Cần hỗ trợ chính thức cho bản quyền thương mại

Với ưu điểm ra đời sớm hơn, nên AWS hỗ trợ rất nhiều sản phẩm yêu cầu bản quyền thương mại như Windows, Oracle.

Google Cloud Platform cũng có thể hỗ trợ cho một số trường hợp. Liên hệ tại đây để biết thêm chi tiết.

loi2

Cấu hình chi tiết server

AWS có thể cấu hình server chi tiết như “Chỉ thêm zone, không thay đổi dung lượng server”… Mặc dù có thể không tối ưu về mặt chi phí do các option đều tính phí, nhưng có thể giúp cho khách hàng tuỳ chỉnh cấu hình một cách chi tiết nhất theo đúng yêu cầu thiết kế của server.

Sử dụng server với tài nguyên cố định trong thời gian dài

AWS có ưu đãi lớn dành cho khách hàng cam kết sử dụng dịch vụ trong 3 năm và thanh toán trước chi phí. Trong trường hợp tài nguyên server không thay đổi trong thời gian dài, sử dụng AWS có thể mang lại hiệu quả về chi phí cho khách hàng.

Tải về miễn phí bảng so sánh dịch vụ Cloud

bangsosanh

So sánh 3 dịch vụ cloud chính: GCP vs AWS vs Azure

Mỗi dịch vụ cloud sẽ thích hợp tuỳ theo yêu cầu mỗi doanh nghiệp,như yêu cầu về cấu hình chi tiết server.

Quý khách có thể tải về bảng so sánh 3 dịch vụ Cloud lớn nhất thế giới hiện nay tại đây.

Nội dung tài liệu:

  • So sánh tính năng: thời gian khởi tạo, xử lý truy cập tăng đột biến.
  • So sánh chức năng: Xử lý Bigdata, liên kết API
  • So sánh bảo mật: Chứng nhận bảo mật từ bên thứ 3
  • So sánh bảo trì, vận hành: Ngôn ngữ hỗ trợ
  • So sánh chi phí: Phương pháp tính phí sử dụng etc.

Tổng cộng so sánh trong 5 nội dung, bao gồm 27 hạng mục chi tiết.