×

Thanh toán Google Cloud là thanh toán USD bằng credit card.

Có lẽ sẽ có quý khách hàng ngần ngại trong việc sử dụng Google Cloud tại Việt Nam với những lý do như:

  • Muốn bắt đầu sử dụng nhưng không có credit card chuyên dùng cho công ty
  • Lo lắng về giới hạn tín dụng của card
  • Lo lắng trong vấn đề yêu cầu thanh toán vì Google chưa đặt văn phòng tại Việt Nam

Cloud Ace là đối tác cao cấp của Google Cloud.

  • Để mở rộng sự phổ biến của Google Cloud tại Việt Nam, Cloud Ace sẽ thay quý khách hàng thanh toán hộ dịch vụ Google Cloud, cung cấp dịch vụ phát hành hóa đơn.
  • Một ưu điểm lớn nổi bật là ở chỗ nếu quý khách sử dụng thanh toán hộ thì có thể chi trả hóa đơn bằng VND.

Miễn phí chi phí ban đầu và phí thanh toán hộ

  • Chúng tôi sẽ miễn phí chi phí ban đầu và phí thanh toán hộ cho tài khoản mới cũng như những tài khoản đã đăng ký nhưng chuyển đổi phương thức thanh toán sang Cloud Ace.
  • Ngoài ra, do không cần credit card nữa nên cũng không mất phí card.

Phát hành hóa đơn bằng VND

  • Quý khách có thể thanh toán phí sử dụng Google Cloud (vốn phải thanh toán bằng USD thông qua credit card) bằng VND với hình thức thanh toán hóa đơn, có xử lý kế toán đơn giản.
  • Sẽ giúp giảm bớt gánh nặng, bất an cho những người phụ trách kế toán, giúp thoát khỏi các thủ tục phức tạp.

Dịch vụ xử lý yêu cầu thanh toán hộ

Google Cloud Platform Resale là dịch vụ mà Cloud Ace thanh toán phí sử dụng Google Cloud Platform của khách hàng, sau đó yêu cầu khách hàng thanh toán lại phần tiền đó bằng VND thông qua hóa đơn.

Xem chi tiết hơn về Google Cloud Platform Resale

Thực hiện bán G Suite, là bộ ứng dụng văn phòng của Google có thể sử dụng được bất kỳ lúc nào không liên quan tới thời gian, địa điểm hay thiết bị.

Xem chi tiết hơn về G Suite Resale

Dịch vụ mà quý khách hàng có thể sử dụng Google Maps Platform dịch vụ bản đồ Web của Google thông qua việc thanh toán hóa đơn bằng VND.

Xem chi tiết hơn về Google Maps Platform Resale