×

Cloud Ace cung cấp nhiều khóa đào tạo khác nhau dựa trên nền tảng điện toán đám mây của Google (Google Cloud Platform) như Associate Cloud Engineer, Professional Data Engineer, Professional Cloud Architect. Khóa học của chúng tôi đem đến cho học viên kiến thức về Cloud Computing, Security, Big Data, AI, Machine Learning, v.v từ các sản phẩm nổi bật của GCP như Compute Engine™, BigQuery™, BigQueryML™, Cloud ML™, v.v. Phương pháp học đi đôi với hành luôn được chú tâm và nhấn mạnh để đảm bảo tính ứng dụng thực tiễn của khóa học.

Danh sách các chương trình đào tạo Google Cloud

Professional Data Engineer

Professional Data Engineer

Giúp học viên có kiến thức phù hợp với việc thi chứng chỉ Professional Data Engineer.
Cung cấp kiến thức về hệ thống xử lý dữ liệu bằng các sản phẩm của GCP như: thiết kế vòng đời, kiến trúc của dữ liệu; thực thi các thuật toán Machine Learning; trực quan hóa dữ liệu; v.v
Phương pháp học đi đôi với hành để học viên dễ dàng vận dụng hơn trong thực tế.

Professional Cloud Architect

Professional Cloud Architect

Giúp học viên có kiến thức phù hợp với việc thi chứng chỉ Professional Cloud Architect.
Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có đủ kiến thức từ thiết kế, lên kế hoạch về kiến trúc giải pháp trên Google Cloud đến quản lý, triển khai kiến trúc trên và đảm bảo độ tin cậy khi xây dựng hệ thống trên Google Cloud.

Associate Cloud Engineer

Associate Cloud Engineer

Giúp học viên có kiến thức phù hợp với việc thi chứng chỉ Associate Cloud Engineer.
Học viên có thể triển khai các ứng dụng, giám sát hoạt động và quản lý các giải pháp doanh nghiệp trên hạ tầng Google Cloud.