×

Mục tiêu

Giúp học viên có thể thi lấy chứng chỉ Associate Cloud Engineer.

Học viên có thể triển khai các ứng dụng, giám sát hoạt động và quản lý các giải pháp doanh nghiệp trên hạ tầng Google Cloud:

  • Thiết lập môi trường giải pháp trên Google Cloud
  • Lên kế hoạch và cấu hình một giải pháp trên Google Cloud
  • Triển khai và xây dựng một giải pháp trên Google Cloud
  • Đảm bảo vận hành xuyên suốt trên Google Cloud
  • Cấu hình quản lý các truy cập và bảo mật hệ thống trên Google Cloud

Phương pháp học đi đôi với hành để học viên dễ dàng vận dụng hơn trong thực tế.

Tổng quan

Đối tượng học viên:

Nâng cao giá trị với chứng chỉ Associate Cloud Engineer của Google

Tổ chức muốn nâng cao kiến thức Cloud Computing cho nhân viên

Tổ chức muốn áp dụng giải pháp Google Cloud vào hệ thống hiện tại, tương lai

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị tiếp nhận vận hành hệ thống trên Google Cloud

Cá nhân chuẩn bị kiến thức cho vị trí Engineer vận hành hệ thống trên Google Cloud

Điều kiện tiên quyết đối với học viên:

Đam mê và muốn tìm hiểu về công nghệ của Google Cloud

Có kiến thức cơ bản về Linux, Windows


Trang thiết bị mỗi học viên cần chuẩn bị:

Giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu)

Chuẩn bị trước tài khoản trên trang google console và qwiklabs

Laptop có cài chrome bản mới nhất

* Chúng tôi không cung cấp hay cho mượn laptop

Chương trình học

1

Getting Started

Course Introduction

2

Setting up a Cloud Solution Environment

Projects and Accounts
Billing
Cloud SDK

3

Planning and Configuring a Cloud Solution

Compute Resources
Data Storage Options
Network Resources
Exploring the Application
Pricing Calculator

4

Deploying and Implementing a Cloud Solution

Application Deployment
Deploying the Applications

5

Successful Operation of a Cloud Solution

Managing Resources

6

Access and Security

Working With Logs

7

Course Conclusion

Associate Cloud Engineer - Practice Exam

Thông tin khoá học

Ngày bắt đầu

18-06-2021

Thời gian

19:00 - 21:00

Lịch học

T2-T4-T6

Hình thức

Online

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Chi phí

11.900.000 vnd

Ngày bắt đầu

14-05-2021

Thời gian

19:00 - 21:00

Lịch học

T2-T4-T6

Hình thức

Online

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Chi phí

11.900.000 vnd

Ngày bắt đầu

16-04-2021

Thời gian

19:00 - 21:00

Lịch học

T2-T3-T5

Hình thức

Online

Chi phí

11.900.000 vnd

Chương trình đào tạo Google Cloud khác

Professional Data Engineer

Giúp học viên có kiến thức phù hợp với việc thi chứng chỉ Professional Data Engineer.
Cung cấp kiến thức về hệ thống xử lý dữ liệu bằng các sản phẩm của GCP như: thiết kế vòng đời, kiến trúc của dữ liệu; thực thi các thuật toán Machine Learning; trực quan hóa dữ liệu; v.v
Phương pháp học đi đôi với hành để học viên dễ dàng vận dụng hơn trong thực tế.

Professional Cloud Architect

Giúp học viên có kiến thức phù hợp với việc thi chứng chỉ Professional Cloud Architect.
Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có đủ kiến thức từ thiết kế, lên kế hoạch về kiến trúc giải pháp trên Google Cloud đến quản lý, triển khai kiến trúc trên và đảm bảo độ tin cậy khi xây dựng hệ thống trên Google Cloud.