×

Mục tiêu

Giúp học viên có thể thi lấy chứng chỉ Professional Cloud Architect .

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có đủ kiến thức:

  • Thiết lập môi trường giải pháp trên Google Cloud
  • Quản lý và xây dựng cơ sở hạ tầng giải pháp trên Google Cloud
  • Thiết kế hệ thống đạt được tiêu chuẩn bảo mật từ Google
  • Phân tích và tối ưu hóa các quy trình kỹ thuật và kinh doanh
  • Quản lý và triển khai kiến trúc trên Google Cloud
  • Đảm bảo giải pháp và độ tin cậy khi xây dựng trên Google Cloud

Phương pháp học đi đôi với hành để học viên dễ dàng vận dụng hơn trong thực tế.

Tổng quan

Đối tượng học viên:

Những người muốn học lấy chứng chỉ Professional Cloud Architect.

Tổ chức hoặc cá nhân có định hướng xây dựng hệ thống, ứng dụng áp dụng các công nghệ mới của Google Cloud.

Tổ chức mong muốn đào tạo đội ngũ nhân viên có kiến thức về Cloud Computing.

Tổ chức muốn giảm chi phí nhân lực vận hành các thiết bị phần cứng, rủi ro vật lý,..

Điều kiện tiên quyết đối với học viên:

Đam mê và mong muốn xây dựng hệ thống trên Google Cloud Platform.

Có nền tảng kiến thức và vận hành trên Google Cloud ở mức Associate.

Có khả năng làm việc cơ bản với Linux, Windows.


Trang thiết bị mỗi học viên cần chuẩn bị:

Giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu)

Chuẩn bị trước tài khoản trên trang google console và qwiklabs

Laptop có cài chrome bản mới nhất

* Chúng tôi không cung cấp hay cho mượn laptop

Chương trình học

1

Core Management Services

Cloud Resource Manager
Cloud IAM
Billing
Operations

2

Core Building Blocks

Google Cloud Storage
Managed Databases on Google Cloud Platform
Virtual Networks
Interconnecting Networks (Hybrid Networking)
Compute Engine - Virtual Machines

3

Elastic Cloud Infrastructure: Scaling and Automation

Load Balancing and Instance Groups
Google Cloud CDN
Cloud Deployment Manager

4

Elastic Cloud Infrastructure: Managed Compute Services Compute Services Overview

App Engine
Kubernetes Engine
Big Data, Machine Learning, and Data Lifecycle

5

Business Scenarios

Case Studies

6

Architecting Google Cloud Solutions

Planning Your Cloud Transition
Migrating to Google Cloud
Resilient Cloud Solution
Infrastructure
Security and Compliance
Development Practices

7

Wrapping Up

Getting Ready for the Exam
Practice Exam / Quiz:Google Cloud Certified Professional Cloud Architect

Thông tin khoá học

Ngày bắt đầu

21-05-2021

Thời gian

19:00 - 21:00

Lịch học

T2-T4-T6

Hình thức

Online

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Chi phí

18.900.000 vnd

Ngày bắt đầu

03-05-2021

Thời gian

19:00 - 21:00

Lịch học

T2-T4-T6

Hình thức

Online

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Chi phí

18.900.000 vnd

Ngày bắt đầu

19-04-2021

Thời gian

09:00 - 11:00

Lịch học

T2-T4-T6

Hình thức

Online

Chi phí

18.900.000 vnd

Chương trình đào tạo Google Cloud khác

Professional Data Engineer

Giúp học viên có kiến thức phù hợp với việc thi chứng chỉ Professional Data Engineer.
Cung cấp kiến thức về hệ thống xử lý dữ liệu bằng các sản phẩm của GCP như: thiết kế vòng đời, kiến trúc của dữ liệu; thực thi các thuật toán Machine Learning; trực quan hóa dữ liệu; v.v
Phương pháp học đi đôi với hành để học viên dễ dàng vận dụng hơn trong thực tế.

Associate Cloud Engineer

Giúp học viên có kiến thức phù hợp với việc thi chứng chỉ Associate Cloud Engineer.
Học viên có thể triển khai các ứng dụng, giám sát hoạt động và quản lý các giải pháp doanh nghiệp trên hạ tầng Google Cloud.