×

Mục tiêu

Giúp học viên có thể thi lấy chứng chỉ Professional Data Engineer.

Cung cấp kiến thức về hệ thống xử lý dữ liệu bằng các sản phẩm của GCP như:

  • Thiết kế vòng đời
  • Kiến trúc của dữ liệu
  • Thực thi các thuật toán Machine Learning
  • Trực quan hóa dữ liệu

Phương pháp học đi đôi với hành để học viên dễ dàng vận dụng hơn trong thực tế (mỗi Section đều có thực hành kèm theo).

Tổng quan

Đối tượng học viên:

Những người muốn học lấy chứng chỉ Professional Data Engineer.

Có đam mê với data, xây dựng và thiết kế data pipeline, visualization data.

Hứng thú với việc học Machine Learning hoặc đã học Machine Learning và muốn biết thêm về quy trình xử lý dữ liệu cho Machine Learning.

Điều kiện tiên quyết đối với học viên:

Có kiến thức tổng quan về GCP

Biết cách sử dụng Google Cloud Console

Biết SQL căn bản


Trang thiết bị mỗi học viên cần chuẩn bị:

Giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu)

Chuẩn bị trước tài khoản trên trang google console và qwiklabs

Laptop có cài chrome bản mới nhất

* Chúng tôi không cung cấp hay cho mượn laptop

Chương trình học

1

Getting Started

GCP & GCP Data Cert overview.

2

Foundational Concepts

Data Lifecycle on GCP (1)
Data Lifecycle on GCP (2)

3

Storage

Cloud Storage
Cloud SQL. Cloud Spanner
Cloud Datastore. Cloud BigTable
BigQuery

4

Process and analyze

Cloud Dataproc
Cloud Pub/Sub & Cloud Dataflow

5

Machine Learning & AI

ML API
AI Platform

6

Explore and visualize

Cloud Datalab & Data Studio

7

Summary (& Preparing Examination)

Preparing for the Professional Data Engineer Examination

Thông tin khoá học

Ngày bắt đầu

04-05-2021

Thời gian

19:00 - 21:00

Lịch học

T2-T4-T6

Hình thức

Online

Chi phí

18.900.000 vnd

Ngày bắt đầu

13-04-2021

Thời gian

19:00 - 21:00

Lịch học

T3 -T4 -T5

Hình thức

Online

Chi phí

18.900.000 vnd

Chương trình đào tạo Google Cloud khác

Professional Cloud Architect

Giúp học viên có kiến thức phù hợp với việc thi chứng chỉ Professional Cloud Architect.
Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có đủ kiến thức từ thiết kế, lên kế hoạch về kiến trúc giải pháp trên Google Cloud đến quản lý, triển khai kiến trúc trên và đảm bảo độ tin cậy khi xây dựng hệ thống trên Google Cloud.

Associate Cloud Engineer

Giúp học viên có kiến thức phù hợp với việc thi chứng chỉ Associate Cloud Engineer.
Học viên có thể triển khai các ứng dụng, giám sát hoạt động và quản lý các giải pháp doanh nghiệp trên hạ tầng Google Cloud.