×

Mục tiêu

Sau khi học xong khóa học, học viên có đủ kiến thức:

  • Kiến thức cơ bản về Google Sheet, Google BigQuery, Google Data Studio, Cloud Dataprep
  • Hiểu biết về vòng đời dữ liệu, thiết kế Data Pipeline trên Google Cloud
  • Nắm được kiến thức về ngôn ngữ phân tích dữ liệu của Google Cloud
  • Trực quan hoá toàn bộ dữ liệu nhanh chóng dưới dạng Dashboard, báo cáo động bằng các công cụ miễn phí của Google
  • Tự tay xây dựng quy trình xử lý dữ liệu, cho tới xây dựng Data Pipeline trên Google Cloud

Phương pháp học đi đôi với hành để học viên dễ dàng vận dụng hơn trong thực tế.

Tổng quan

Đối tượng học viên:

Cá nhân làm việc trong lĩnh vực : Kinh doanh, hành chính, marketing, tài chính, nhân sự ... thường hay sử dụng dữ liệu để phân tích, báo cáo.
Cá nhân muốn tự xây dựng report / dashboard - “get value” từ dữ liệu trên Google.
Nhân sự làm việc trong ngành BI/ DA mong muốn được hệ thống hóa lại kiến thức bài bản để phát triển chuyên môn công việc.
Sinh viên, người đi làm có nhu cầu tìm hiểu và nâng cao kiến thức về Data trên Google Cloud để phục vụ công việc hoặc chuyển ngành làm Data Analytics.

Trang thiết bị mỗi học viên cần chuẩn bị:

Giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu).
Chuẩn bị trước tài khoản trên trang google console và qwiklabs Laptop có cài chrome bản mới nhất.
* Chúng tôi không cung cấp hay cho mượn laptop

Chương trình học

1

Getting Started

1.1 Data overview
What is data?
Role of Data Positions?
Compare: Data Analytic - Business Intelligence (BI) - AI.
Data Lake vs Data Warehouse.
Popular term of data field.
1.2 Data Lifecycle
What is a data lifecycle?
What is GCP?
Data lifecycle on GCP.
1.3 Project Assignment

2

Get basic data insight

2.1 Google Sheet
2.2 Google Data Studio

3

Get advanced data insight

3.1 Google Cloud Storage
3.2 Google BigQuery
3.3 Python vs Cloud Dataprep

4

Summary

4.1 Summary
4.2 Project Presentation

Thông tin khoá học

Thời gian

10:00 - 12:00

Lịch học

T2 - T4 - T6

Thời lượng

12h

Hình thức

Online/ Offline

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Chi phí

3.500.000 vnd

Chương trình đào tạo Google Cloud khác

Professional Data Engineer

Giúp học viên có kiến thức phù hợp với việc thi chứng chỉ Professional Data Engineer.
Cung cấp kiến thức về hệ thống xử lý dữ liệu bằng các sản phẩm của GCP như: thiết kế vòng đời, kiến trúc của dữ liệu; thực thi các thuật toán Machine Learning; trực quan hóa dữ liệu; v.v
Phương pháp học đi đôi với hành để học viên dễ dàng vận dụng hơn trong thực tế.

Professional Cloud Architect

Giúp học viên có kiến thức phù hợp với việc thi chứng chỉ Professional Cloud Architect.
Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có đủ kiến thức từ thiết kế, lên kế hoạch về kiến trúc giải pháp trên Google Cloud đến quản lý, triển khai kiến trúc trên và đảm bảo độ tin cậy khi xây dựng hệ thống trên Google Cloud.

Associate Cloud Engineer

Giúp học viên có kiến thức phù hợp với việc thi chứng chỉ Associate Cloud Engineer.
Học viên có thể triển khai các ứng dụng, giám sát hoạt động và quản lý các giải pháp doanh nghiệp trên hạ tầng Google Cloud.

Core Infrastucture Fundamental

Khóa học giới thiệu các khái niệm và thuật ngữ quan trọng để làm việc trên Google Cloud Platform (GCP). Bạn sẽ tìm hiểu và so sánh nhiều dịch vụ điện toán đám mây: Google App Engine, Google Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Google Cloud Storage, Google Cloud SQL và BigQuery. Các công cụ quản lý tài nguyên và chính sách quan trọng như hệ thống phân quyền, quản lý truy cập trên GCP .Trong quá trình học, bạn sẽ được trau dồi kiến thức, demo trên Google Cloud và bài lab thực hành giúp bạn hiểu được cách làm việc trên Google Cloud

Big Data and Machine Learning Fundamentals

Google Cloud được biết đến có thế mạnh về lưu trữ dữ liệu và xử lý dữ liệu nhanh chóng. Việc xử lý dữ liệu thể hiện ở khả năng xử lý Big Data và Machine learning. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu xơ lược qua về Google Cloud, sau đó đi sâu vào tìm hiểu khả năng xử lý dữ liệu của Google Cloud. Xuyên suốt quá trình học, bạn sẽ được trau dồi kiến thức và demo và bài Lab thực hành làm việc trên Google Cloud qua đó bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về Google Cloud và chi tiết hơn về cách xử lý dữ liệu và Machine learning. Thông qua khóa học bạn sẽ hiểu được sức mạnh và khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng của Google Cloud.