×

Hãy chọn khóa học về Google Cloud phù hợp với bạn, hãy cho chúng tôi biết khi nào bạn có thể bắt đầu, địa điểm có thể học ở đâu để chúng tôi lên kế hoạch đào tạo.

Thời gian

15:00 - 17:00

Lịch học

T2 - T4 - T6

Thời lượng

36 giờ

Hình thức

Online

Chi phí

18.000.000 vnđ

Thời gian

15:00 - 17:00

Lịch học

T2-T4-T6

Thời lượng

20 giờ

Hình thức

Online

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Chi phí

13,000,000 vnđ

Thời gian

15:00 - 17:00

Lịch học

T2 - T4 - T6

Thời lượng

32 giờ

Hình thức

Online

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Chi phí

16.000.000 vnd

Thời gian

09:00 - 17:00

Lịch học

Thứ 6

Thời lượng

Hình thức

Online

Địa điểm

Google Meet

Chi phí

Miễn Phí

Thời gian

09:00 - 17:00

Lịch học

Thứ 6

Thời lượng

Hình thức

Online

Địa điểm

Google Meet

Chi phí

Miễn phí

Thời gian

10:00 - 12:00

Lịch học

T2 - T4 - T6

Thời lượng

12h

Hình thức

Online/ Offline

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Chi phí

3.500.000 vnd

Thời gian

09:00 - 17:00

Lịch học

T7

Thời lượng

Hình thức

Offline

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Chi phí

Đang cập nhật