×

Hãy chọn khóa học về Google Cloud phù hợp với bạn, hãy cho chúng tôi biết khi nào bạn có thể bắt đầu, địa điểm có thể học ở đâu để chúng tôi lên kế hoạch đào tạo.

Ngày bắt đầu

30-01-2021

Thời gian

09:00 - 17:00

Lịch học

T7

Hình thức

Online

Chi phí

500.000 vnd

Ngày bắt đầu

12-03-2021

Thời gian

09:00 - 11:00

Lịch học

T2-T4-T6

Hình thức

Online

Chi phí

18.900.000 vnd

Ngày bắt đầu

10-03-2021

Thời gian

19:00 - 21:00

Lịch học

T2-T4-T6

Hình thức

Offline

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Chi phí

18.900.000 vnd

Ngày bắt đầu

19-03-2021

Thời gian

09:00 - 17:00

Lịch học

T7

Hình thức

Online

Chi phí

Đang cập nhật

Ngày bắt đầu

10-04-2021

Thời gian

09:00 - 17:00

Lịch học

T7

Hình thức

Offline

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Chi phí

Đang cập nhật

Ngày bắt đầu

07-04-2021

Thời gian

19:00 - 21:00

Lịch học

T2-T4-T6

Hình thức

Online

Chi phí

11.900.000 vnd

Ngày bắt đầu

19-04-2021

Thời gian

19:00 - 21:00

Lịch học

T2-T4-T6

Hình thức

Online

Chi phí

18.900.000 vnd

Ngày bắt đầu

03-05-2021

Thời gian

19:00 - 21:00

Lịch học

T2-T4-T6

Hình thức

Offline

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Chi phí

18.900.000 vnd

Ngày bắt đầu

14-05-2021

Thời gian

19:00 - 21:00

Lịch học

T2-T4-T6

Hình thức

Offline

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Chi phí

11.900.000 vnd

Ngày bắt đầu

04-05-2021

Thời gian

19:00 - 21:00

Lịch học

T2-T4-T6

Hình thức

Online

Chi phí

18.900.000 vnd

Ngày bắt đầu

21-05-2021

Thời gian

19:00 - 21:00

Lịch học

T2-T4-T6

Hình thức

Offline

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Chi phí

18.900.000 vnd

Ngày bắt đầu

18-06-2021

Thời gian

19:00 - 21:00

Lịch học

T2-T4-T6

Hình thức

Offline

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Chi phí

11.900.000 vnd