×

Hãy chọn khóa học về Google Cloud phù hợp với bạn, hãy cho chúng tôi biết khi nào bạn có thể bắt đầu, địa điểm có thể học ở đâu để chúng tôi lên kế hoạch đào tạo.

Ngày bắt đầu

08-09-2020

Thời gian

18:30 - 20:30

Lịch học

T3-T5-T7

Hình thức

Online

Chi phí

18.900.000 vnd

Ngày bắt đầu

09-11-2020

Thời gian

09:00 - 11:00

Lịch học

T2-T4-T6

Hình thức

Online

Chi phí

18.900.000 vnd

Ngày bắt đầu

23-11-2020

Thời gian

09:00 - 11:00

Lịch học

T2-T4-T6

Hình thức

Online

Chi phí

11.900.000 vnd