Hội thảo ứng dụng GCP

[Seminar] Ngày 23/8/2019 Google Cloud Platform Seminar in Hà Nội

Sự kiện do Cloud Ace - Google Cloud Premier Partner tổ chức MIỄN PHÍ dành cho tất cả các bạn quan tâm đến nền tảng Google Cloud.

Chủ đề thuyết trình:

  • Topic 1: Business Intelligence Overview
  • Topic 2: Google Cloud Platform for Business Intelligence
  • Topic 3: Case study: Marketing All-in-one Dashboard by Google Data Studio

Địa Điểm

VTI Corporation

└Tầng 8, Tòa nhà AC, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian sự kiện:

Ngày 23/8/2019 16:00〜18:00

※Đón khách : 15:30

※THAM DỰ MIỄN PHÍ※Giới hạn tham gia : 40 khách (Chúng tôi sẽ từ tối nhận đăng ký nếu vượt quá số lượng trên)

Link đăng ký :

https://goo.gl/forms/TU1rfPVuJbQNu8W03

Seminar place