CMC Telecom

CMC TELECOM CLOUD EXPRESS-Google Cloud Interconnect

Trải nghiệm kết nối dành riêng cho Google Cloud Interconnect

Google Cloud Interconnect, Microsoft Azure ExpressRoute và AWS Direct Connect là một phần trong hệ sinh thái Giải pháp Kết nối Điện toán Đám mây của CMC Telecom. Giải pháp kết nối CMC Telecom Cloud Express cung cấp kết nối mạng an toàn và hiệu suất cao giữa các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng của Google, Microsoft Azure và AWS.

TẠI SAO KHÁCH HÀNG CHỌN DÙNG CMC TELECOM CLOUD EXPRESS-Google Cloud Interconnect?

Bởi vì các kết nối ExpressRoute không thông qua Internet công cộng nên chúng có độ an toàn cao hơn, tốc độ nhanh hơn, thời gian trễ thấp hơn và tính bảo mật cao hơn các kết nối Internet thông thường. CMC Telecom cung cấp nhiều mô hình kết nối, bao gồm IP VPN và kết nối Ethernet point to point..

Lợi ích chi phí đáng kể

Kết nối dùng riêng

Cam kết chất lượng 99,99%

Các lựa chọn kết nối CMC Telecom Cloud Express-Google Cloud Interconnect

Các kết nối mạng riêng với các tài nguyên của cloud là vô cùng quan trọng trong việc xử lý thông tin nhạy cảm, vận hành các ứng dụng đòi hỏi lưu lượng dữ liệu cố định, di chuyển lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả và hỗ trợ người dùng cuối cùng. Các trường hợp sử dụng thông thường bao gồm:

Ảo hoá ứng dụng

Backup và Lưu trữ

Mở rộng Trung tâm dữ liệu

Các cách kết nối thông thường sử dụng CMC Telecom Cloud Express-Google Cloud Interconnect

Kết nối Ethernet Point-to-Point

Giải pháp kết nối CMC Telecom Cloud Express-Google Cloud Interconnect cho phép bạn kết nối các trung tâm dữ liệu tại chỗ và khối văn phòng với cloud thông qua các kết nối Ethernet point to point. Các nhà cung cấp Ethernet point-to-point có thể cung cấp các kết nối Layer 2 hoặc các kết nối Layer 3 được quản lý giữa vị trí của bạn và hệ thống Cloud.


Mạng lưới Any-to-Any (IPVPN) – Mở rộng mạng WAN

Bạn có thể tích hợp mạng WAN với hệ thống của bất kỳ nhà cung cấp Cloud nào. Các nhà cung cấp IP VPN cho phép bất cứ kết nối nào giữa các chi nhánh văn phòng và các trung tâm dữ liệu. Việc kết nối mạng WAN với hệ thống Cloud cho phép hoạt động giống như các chi nhánh khác.


Liên hệ Cloud Ace

Trang chủ CMC Telecom.

https://cmctelecom.vn/