×
  • Chuyển dịch hạ tầng lên Google Cloud rõ ràng mang nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, tuy nhiên doanh nghiệp cũng sẽ gặp những thách thức trong việc quản lý và vận hành trên Cloud.
  • Các vấn đề này có thể sẽ gây mất thời gian đáng kể do đòi hỏi thời gian, công sức và nguồn lực phải quan tâm tới hạ tầng trên Cloud để đạt được sự tối ưu hệ thống.
  • Cloud Ace là đối tác cao cấp chính thức của Google tại Việt Nam được cung cấp, đào tạo và vận hành hạ tầng trên Google Cloud Platform.
  • Với kinh nghiệm triển khai các hệ thống doanh nghiệp từ Website, Database, Applications trên Compute Engine, Kubernetes Engine, App Engine, Cloud Storage, Cloud SQL, Firebase.., chúng tôi cam kết giúp khách hàng vận hành toàn bộ hệ thống trên Google Cloud Platform ổn định và tối ưu chi phí nhất. Giúp khách hàng không còn lo lắng về hệ thống và tập trung cho mục tiêu kinh doanh của mình.

Dịch vụ Managed Services của Cloud Ace hỗ trợ bao gồm:

GCP Account Monitoring and Management

Cloud Ace đảm bảo việc quản lý dự án của khách hàng trên Google Cloud và hỗ trợ quản lý truy cập an toàn, chi phí phát sinh, thông báo chi tiết mỗi tháng về mức sử dụng tài nguyên và chi phí của các dịch vụ Google Cloud khách hàng sử dụng.

GCP Infrastructure Management

Cloud Ace tiếp nhận quản lý, giám sát mức độ sử dụng toàn diện hệ thống khách hàng.
Chúng tôi sử dụng các công cụ riêng của Google Cloud Partner và nội bộ để theo dõi mức hoạt động, nhận biết và phản ứng trước các sự cố phát sinh từ hệ thống khách hàng.

Cost Optimization and Planning

Cloud Ace tiến hành phân tích mức sử dụng hệ thống và chi phí phát sinh của khách hàng để đưa ra các đề xuất giảm chi phí vận hành trên Cloud.
Chúng tôi sử dụng các công cụ riêng của Google Cloud Partner để đảm bảo tối ưu chi phí cho khách hàng.

DevOps Automation

Cloud Ace hỗ trợ xây dựng các hệ thống Automation trên Google Cloud để giúp khách hàng phát huy tối đa lợi thế của Google Cloud.
Chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ hệ thống khách hàng và đẩy nhanh xây dựng Cloud-Native cùng khách hàng.

GCP Billing Dashboard

Grafana Dashboard Monitor