×

Đứng đầu tại thị trường Nhật Bản, Việt Nam

Doanh nghiệp đứng đầu Nhật Bản, Việt Nam về Google Cloud Platform.
Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, Cloud Ace sẽ hỗ trợ Quý doanh nghiệp giải quyết các vấn đề đang đối mặt trong việc vận dụng Google Cloud Platform, hỗ trợ tối ưu hoá hệ thống của Quý doanh nghiệp.
Ngoài ra, từ năm 2014, Cloud Ace có 3 năm liên tục nhận được giải thưởng "Google Cloud Partners Award".
Từ năm 2016, được Google chứng nhận là Google Cloud Premier Partner, đối tác cấp cao nhất về Google Cloud.

Năng lực kỹ thuật cao

Ngoài những thiết kế liên quan đến các dịch vụ GCP, Cloud Ace cũng hỗ trợ Quý doanh nghiệp xây dựng các hệ thống sử dụng kết hợp những dịch vụ khác của Google như Google Apps, Google Maps, hay các hệ thống hybrid kết hợp giữa môi trường Cloud và môi trường vật lý.
Cloud Ace cũng hỗ trợ Quý doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của các 3rd Party trên GCP.

Năng lực kỹ thuật cao

Ngoài những thiết kế liên quan đến các dịch vụ GCP, Cloud Ace cũng hỗ trợ Quý doanh nghiệp xây dựng các hệ thống sử dụng kết hợp những dịch vụ khác của Google như Google Apps, Google Maps, hay các hệ thống hybrid kết hợp giữa môi trường Cloud và môi trường vật lý.
Cloud Ace cũng hỗ trợ Quý doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của các 3rd Party trên GCP.

Hỗ trợ tận tình

Ngôn ngữ hỗ trợ trên Google Cloud Platform là tiếng Anh phần nào gây khó khăn cho Quý doanh nghiệp trong việc sử dụng GCP.
Cloud Ace sẽ hỗ trợ Quý doanh nghiệp trực tiếp bằng tiếng Việt, bởi các chuyên gia Google Cloud người Việt, giúp Quý doanh nghiệp dễ dàng sử dụng các dịch vụ trên GCP.
Hơn nữa, thay vì sử dụng credit card để thanh toán chi phí sử dụng GCP bằng USD, dịch vụ Đại lý thanh toán của Cloud Ace sẽ giúp Quý doanh nghiệp thanh toán phí sử dụng GCP hàng tháng bằng VND theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam.