SYSTEM MIGRATION

Asset 15
Asset 15
Asset 2

Di chuyển hệ thống lên Google Cloud chỉ là điểm bắt đầu của sự hỗ trợ từ Cloud Ace. Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp khách hàng lên lộ trình tiếp cận và áp dụng các điểm mạnh của Google Cloud để có thể tối ưu kiến trúc hệ thống và hiệu quả trong chi phí vận hành mà Google đem lại. Cloud Ace với nhiều năm kinh nghiệm cùng các kỹ sư có chứng chỉ xác nhận từ Google cam kết hoàn toàn đủ khả năng hỗ trợ các hệ thống quan trọng như ERP, CRM, Databases của khách hàng trước, trong và sau giai đoạn chuyển đổi lên Google Cloud.

Giới thiệu về

System Migration

Chuyển đổi một hệ thống lên Cloud dù lớn hay nhỏ thì thực tế sẽ không đơn giản như cách ta thường suy nghĩ. Với kiến thức và kinh nghiệm đã hỗ trợ chuyển đổi thành công nhiều hệ thống của khách hàng lên Google Cloud Platform, Cloud Ace hoàn toàn có thể giúp bạn đẩy nhanh việc chuyển đổi với mức gián đoạn (downtime) gần như 0% và làm chủ hệ thống Google Cloud.
Asset 3
Asset 15

Cam kết cung cấp đến khách hàng

Asset 4

Infrastructure migrations

Chuyên gia từ Cloud Ace hỗ trợ lên lộ trình di chuyển tối ưu lên Google Cloud.

Roadmaps/POC

Triển khai thử nghiệm và đánh giá khả năng đáp ứng trên Google Cloud.

Data migrations

Tập hợp và khai thác xử lý dữ liệu hiệu quả với các công cụ từ Google Cloud.

Managed Service

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng vận hành toàn diện hệ thống trên Google Cloud bởi các kỹ sư có chứng chỉ xác nhận từ Google.

Cloud-native capabilities

Áp dụng các kiến trúc Cloud-native giúp khách hàng tối ưu kiến trúc và cả chi phí vận hành.

Đăng ký tư vấn sử dụng dịch vụ cùng Cloud Ace

Asset 7