Hỗ trợ kỹ thuật

Asset 15
Asset 15
Asset 1
Asset 15

Hỗ trợ kỹ thuật

  • Hiện tại có nhiều khách hàng có tâm trạng: tôi muốn sử dụng Google Cloud Platform, nhưng tôi không biết cách thiết lập vì tôi chưa bao giờ sử dụng, khi bắt đầu phát triển (develop) tôi nên bắt đầu từ đâu?
  • Cloud Ace cung cấp hỗ trợ kỹ thuật được tính theo đơn vị vấn đề (câu hỏi) mà khách hàng gặp phải. Đội ngũ kỹ sư đã tham gia khóa đào tạo, đạt được chứng chỉ do Google cung cấp, sẽ giải quyết các vấn đề khác nhau của khách hàng dựa trên kiến thức chuyên ngành. Tất nhiên, chúng tôi hỗ trợ bằng tiếng Việt, vì vậy bạn không cần liên hệ, post câu hỏi tại các diễn đàn sản phẩm của Google bằng tiếng Anh. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng Backlog, một công cụ quản lý sản phẩm do Nulab Inc. cung cấp, để quản lý các vấn đề, do đó sẽ dễ dàng chia sẻ kiến thức giữa các khách hàng với nhau.
  • Đây là dịch vụ tốt, hướng tới các nhà phát triển chưa sử dụng API của Google hoặc cho các khách hàng đang xem xét việc phát triển hệ thống bằng Google Cloud Platform.
Asset-10@2x
Ho tro dich vu

Admin SDK

Google App Engine

Google Apps Platform

Google Apps Adm in Settings API

Google Apps Calendar Resource API

Google Apps Email Audit API

Google Apps Email Migration API

Google Apps Email Settings API

Google Apps Groups Migration API

Google Apps Groups Settings API

Google Apps Marketplace

Google Apps Reports API

Google Apps Reseller API

Google Apps Script

Google Big Query

Google Calendar API

Google Cloud Datastore

Google Cloud DNS

Google Cloud Platform

Google Cloud Print

Google Cloud SDK

Google Cloud SQL

Google Cloud Storage

Google Compute Engine

Google Contacts API

Google Documents List API

Google Domain Shared Contacts API

Google Drive Platform

Gmail

Google+ Domains API

Google+ Plugins

Google+ Sign-In

Google Prediction API

Google Public DNS

Google Sites Verification API

Google Sites API

Google Spreadsheets API

Google Tasks API

Google Translate API

Others

Danh sách xử lý trong mục hỗ trợ kỹ thuật

(*1) Chỉ khởi động lại hệ điều hành sau khi liên hệ với khách hàng ( không thể thao tác được do hệ điều hành bị tê liệt và cần được khởi động lại từ bảng điều khiển quản lý )
(*2) Chỉ quản lý thay đổi

Hãy liên lạc với chúng tôi ngay

Asset 3@2x

Hỗ trợ khách hàng xuyên suốt trong quá trình sử dụng Google Cloud Platform từ những chuyên gia có chứng chỉ từ Cloud Ace được Google xác nhận.

Asset 3@2x

Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng.

Asset 3
Asset 15

Đăng ký tư vấn sử dụng dịch vụ cùng Cloud Ace

Asset 7