TỐI ƯU CHI PHÍ BIGQUERY

Asset 15
Asset 15

Tối ưu chi phí BigQuery

Tối ưu chi phí thống kê – phân tích – truy vấn – hiển thị dữ liệu trên BigQuery.

Tối ưu hóa chi phí trên BigQuery là một giải pháp do Cloud Ace cung cấp giúp doanh nghiệp tiết kiệm được ngân sách sử dụng dịch vụ trên BigQuery. Bằng cách sử dụng Cloud Logging để đưa thông tin log lên BigQuery, kết hợp với Data Studio làm trực quan hóa dữ liệu từ Project cho đến các câu truy vấn. Đây là một giải pháp có thể nói là tối ưu cho đến hiện tại.

Asset 15
Asset 9

BigQuery là kho dữ liệu
vô giá của doanh nghiệp

2

Thống kê, phân tích, hiển thị dữ liệu

Công tác thống kê, phân tích, hiển thị dữ liệu dựa trên kho dữ liệu mang lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp. Những công việc này cũng sẽ tăng dần theo quy mô của doanh nghiệp. Bên cạnh những lợi ích dữ liệu mang lại thì chi phí lưu trữ – sử dụng dữ liệu cũng sẽ tăng lên.

1

Phân tích các hướng tối ưu chi phí

Do đó, doanh nghiệp cần phải giám sát các nguồn phát sinh chi phí lưu trữ – sử dụng dữ liệu chặt chẽ. Từ đó phân tích các hướng để tối ưu chi phí trong quá trình chuyển đổi số. Mở rộng quy mô kinh doanh theo xu hướng công nghệ 4.0.

Asset 15

Tối ưu chi phí BigQuery.

Doanh nghiệp dễ dàng giám sát và tối ưu hóa chi phí sử dụng dữ liệu.

Giao diện trực quan

Giám sát chi phí

Tối ưu chi phí

Kiểm soát nguồn truy cập

Thiết lập hệ thống cảnh báo

Hỗ trợ đa kênh thông báo

Đăng ký tư vấn sử dụng dịch vụ cùng Cloud Ace

Asset 7