TƯ VẤN

Asset 15
Asset 15

Tư vấn

Dịch vụ tư vấn sử dụng GCP một cách tối ưu nhất, hỗ trợ bởi các chuyên gia hàng đầu.

Asset 7
Asset 15
Asset 1

Tại sao chọn Google Cloud

Asset 5

Hạ tầng kết nối toàn cầu

Google là nhà cung cấp dịch vụ public Cloud duy nhất trên thế giới tự đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng riêng cho mình mà không thuê lại dịch vụ của bên thứ 3.

Bảo mật bởi Google

Cũng như các dịch vụ khác của Google như GMail, Youtube…, hệ thống của Khách hàng khi chạy trên Google Cloud cũng sẽ được bảo mật ở phần hạ tầng...

Phân tích dữ liệu lớn

Google Cloud cung cấp các công cụ mạnh mẽ hỗ trợ cho việc phân tích và xử lý dữ liệu lớn theo thời gian thực như : BigQuery, Dataflow, Cloud Pub/sub, Cloud Function…

Ứng dụng AI & ML

Google cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ cho ML và AI như Cloud ML Engine, BigQuery ML, bộ pre-trained API hỗ trợ xử lý hình ảnh, ngôn ngữ như Vision API, speech API….

Google Ecosystem

Google mở rộng cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ như GSuite, Google Maps, Google Assistant, Chrome, Google Ads… trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các dịch vụ Tư vấn của

Cloud Ace

Asset 10

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi hệ thống lên Google Cloud.
Asset 11

Hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí xây dựng và đầu tư hạ tầng IT ban đầu trong quá trình chuyển đổi số.

Asset 8
Asset 7
Asset 8

Tư vấn bảo mật hệ thống trên Google Cloud.

Asset 9

Tư vấn thiết kế, xây dựng, chuyển đội, vận hành hệ thống phân tích dữ liệu lớn.

Đăng ký tư vấn sử dụng dịch vụ cùng Cloud Ace

Asset 7