Asset 15

Giới thiệu Google Cloud Pub/Sub

Asset 15

Một doanh nghiệp thường có rất nhiều ứng dụng và dịch vụ. Chúng thường xuyên trao đổi message qua lại với nhau,. Bên gửi message được gọi là sender và bên nhận message được gọi là receiver. Các sender/receiver gửi/nhận message qua lại trực tiếp với nhau có thể xảy ra trường hợp là bên receiver sẽ không nhận được đầy đủ message. Chính vì vậy Google Cloud cung cấp giải pháp Pub/Sub để giải quyết vấn đề này. Hãy cùng Cloud Ace tìm hiểu nhé

Google Cloud PubSub

Google Cloud Pub/Sub

Cloud Pub/Sub là dịch vụ toàn cầu, quản lý multi-tenanted, message gửi nhận real-time, asynchronous và stateless. Tuy nhiên, nó không lưu trữ tin nhắn để xử lý hoặc để phân tích. Cloud Pub/Sub xử lý tốt cho việc thu thập dữ liệu và phân phối dữ liệu on-deman và đảm bảo Receiver sẽ nhận ít nhất 1 message từ bên Sender.

Lợi ích

Tính sẵn sàng cao

Sao chép, đồng bộ và theo dõi message giữa các khu vực, đảm bảo chúng được phân phối đáng tin cậy ở bất kỳ quy mô nào.

Tự động hóa mọi thứ

Tự động mở rộng quy mô và cung cấp không phân vùng giúp loại bỏ việc lập kế hoạch và đảm bảo workload luôn sẵn sàng.

Nền tảng mở, dữ liệu real-time

Giúp thu thập các bản ghi theo real-time ở bất kỳ volumn nào cho BigQuery, Data Lake và cơ sở dữ liệu vận hành.

Những tính năng chính

At-least-once deliverySao chép, đồng bộ hóa message cũng như theo dõi để đảm bảo Receiver sẽ nhận ít nhất 1 message từ Sender.
OpenOpen APIs và client libraries với 7 ngôn ngữ hỗ trợ triển khai trên nhiều nền tảng đám mây và kết hợp.
Exactly-once processingDataflow hỗ trợ xử lý các luồng Pub/Sub một cách chính xác
No provisioning, auto-everythingPub/Sub không có phân đoạn hoặc phân vùng. Chỉ cần đặt quota, publish và consume.
Compliance and securityTuân thủ HIPAA, cung cấp các biện pháp kiểm soát truy cập chi tiết và mã hóa hai đầu.
Google Cloud–native integrationsTận dụng các khả năng của Google Cloud như: Cloud Storage, Cloud Function, etc.
Third-party and OSS integrations

Tích hợp với bên thứ 3 với Splunk và Datadog cùng với Striim và Informatica để tích hợp dữ liệu. 

Tích hợp OSS thông qua Confluent Cloud cho Apache Kafka và Knative Eventing dành cho workload không có máy chủ dựa trên Kubernetes.

Seek and replayKhả năng xử lý lại message và chuyển tiếp nhanh để loại bỏ message lỗi thời.
Dead letter topics Đặt các message không thể xử lý sang một bên để kiểm tra và gỡ lỗi, nhằm để các message khác có thể được xử lý không bị chậm trễ.
FilteringLọc các message dựa trên thuộc tính để giảm delivery volumn tới subcribers.

Chi Phí Google Cloud Pub/Sub

Giá Pub/Sub được tính dựa trên khối lượng dữ liệu hàng tháng. 10 GB dữ liệu đầu tiên sẽ được miễn phí mỗi tháng.

Monthly Data Volume Price per TB (USD)

10GB dữ liệu đầu tiên

$0,00

Trên 10GB dữ liệu

$40,00

Tìm hiểu thêm về chương trình ưu đãi Google Cloud Platform tại Cloud Ace's Promotion

Cloud Ace - Managed Service Partner của Google Cloud

  • Trụ sở: Tòa Nhà H3, Lầu 1, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. HCM.
  • Văn phòng đại diện: Tầng 2, 25t2 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
  • Email: sales.vn@cloud-ace.com
  • Hotline: 028 6686 3323
  • Website: https://vn.cloud-ace.com/

Tin tức liên quan

Shopping Basket
viVietnamese