Asset 15

Cloud Ace đạt được thêm 3 chứng nhận Google Cloud™ Specializations

Asset 15
cloud-ace-now-with-7b-google-cloud-plartner-specializations-1024x682

Chuyên ngành Google Cloud™ mới về Di chuyển đám mây, Bảo mật và Phân tích dữ liệu.

Việt Nam, Ngày 22 tháng 3 năm 2019 - Cloud Ace, đối tác cấp bậc Premier về Google Cloud Platform™ service (GCP) và là đối tác đào tạo được chứng nhận của Google, rất vui mừng được thông báo là chúng tôi đã đạt được thêm 3 chứng nhận chuyên ngành Google Cloud™ mới bao gồm Di chuyển đám mây, Bảo mật và Phân tích dữ liệu. Cloud Ace hiện nay là đối tác Google Cloud™ Specialization với tổng cộng 7 chứng nhận chuyên ngành.

Google Cloud™ Partner Specialization là một chương trình cung cấp chứng nhận chuyên ngành cho những đối tác có nền tảng kỹ thuật vượt trội và sở hữu các khách hàng dùng các giải pháp và dịch vụ GCP trong các lĩnh vực chuyên ngành được chứng nhận.

Di chuyển đám mây (Cloud Migration)

Các đối tác đạt được chuyên ngành này đã thành công trong việc xây dựng kiến ​​trúc nền tảng và sau đó giúp di chuyển số lượng đáng kể khối lượng công việc của khách hàng từ cơ sở (on-premise) hoặc từ nhà cung cấp đám mây khác sang Google Cloud Platform (GCP).

Bảo mật

Các đối tác với chuyên ngành này đã chứng minh năng lực vững mạnh trong dịch vụ bảo mật cho cơ sở hạ tầng và quy trình làm việc của khách hàng sang GCP.

Phân tích dữ liệu

Các đối tác với chuyên ngành này đã chứng minh năng lực thành công từ việc nhập liệu đến chuẩn bị dữ liệu, lưu trữ và phân tích.

Ba chuyên ngành mới được thêm vào với những chuyên ngành đã đạt được trước đó về Phát triển ứng dụng, Cơ sở hạ tầng (Infrastructure), Phân tích dữ liệu, Bảo mật, Cơ sở hạ tầng (Đào tạo GCP) và Phân tích dữ liệu (Đào tạo GCP).

Có rất ít các công ty trên thế giới có thể đạt được số lượng chuyên ngành nhiều như vậy (kể từ tháng 2 năm 2018). Chúng tôi đầu tư vào các chuyên ngành để cung cấp các giải pháp và dịch vụ tốt nhất để giúp các khách hàng phát triển tốt doanh nghiệp của họ.

Để tìm hiểu thêm về Google Cloud™ Partner Specializations, hãy truy cập
https://cloud.google.com/partners/specializations/

Về Cloud Ace

Cloud Ace cung cấp các dịch vụ toàn diện để giúp khách hàng của chúng tôi triển khai Google Cloud Platform ™ bao gồm di chuyển, bảo trì, thanh toán và phát triển hệ thống. Chúng tôi làm việc với các công ty đối tác để cung cấp các giải pháp trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, máy học (machine learning) và IoT. Chúng tôi có thể hỗ trợ các khách hàng với kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi để giúp khách hàng tận dụng sức mạnh và tính linh hoạt của Google Cloud Platform ™. Chúng tôi có văn phòng tại Nhật Bản, Singapore, Indonesia, Việt Nam và Đài Loan.

 

Tin tức liên quan

Shopping Basket
viVietnamese