Asset 15

Thông báo về việc làm việc từ xa – Nhằm thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây lan, truyền nhiễm COVID-19

Asset 15

Thông báo

Nhằm ngăn chặn sự lây lan, truyền nhiễm chủng loại virus corona mới (COVID-19) và để đảm bảo an toàn cho nhân viên và gia đình, công ty  Cloud Ace xin thông báo: ngoại trừ một bộ phận nhỏ, các nhân viên công ty sẽ chuyển sang chế độ làm việc tại nhà (làm việc từ xa).

Căn cứ vào tình trạng hiện tại, chúng tôi dự định thực hiện chế độ làm việc tại nhà từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể bị thay đổi hoặc bị hủy bỏ tùy theo tình hình.

Đối với các liên hệ, yêu cầu trong thời gian này, xin vui lòng điền thông tin vào  Form liên hệ hoặc trực tiếp liên hệ tới cá nhân phụ trách.

01/04/2020

Tin tức liên quan

Shopping Basket
viVietnamese