Asset 15

Cập Nhật Bảng Giá Google Cloud Apigee

Asset 15

Hơn 90% developer hiện nay đã ứng dụng khả năng của API với mọi thứ, từ quy mô nhỏ đến các hoạt động quan trọng. Do đó, các doanh nghiệp thường phải xử lý nhiều cổng API, dẫn đến phát sinh nhiều chi phí vận hành, bảo mật và bảo trì. Việc lựa chọn phương pháp quản lý API là rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Hãy cùng Cloud Ace tìm hiểu cập nhật mới nhất về bảng giá và phương pháp quản lý Google Cloud Apigee

Định giá thanh toán theo nhu cầu (Pay-as-you-go pricing)

THUỘC TÍNH CHI TIẾTGIÁ CẢ VÀ TÍNH NĂNG

Lệnh gọi API

Khối lượng lệnh API được xử lý bởi proxy API

Người dùng bị tính phí khác nhau đối với các lệnh gọi API dựa trên loại API proxy xử lý. Người dùng có thể triển khai hai loại proxy:

☑️ Standard API Proxy

☑️ Extensible API Proxy

Standard API Proxy

Phù hợp để vận hành lưu lượng truy cập có độ phức tạp thấp, với chi phí chỉ bằng một phần chi phí của API proxy mở rộng.

Chi phí được tính trên mỗi 1 triệu lệnh gọi API.

☑️ $20 (tối đa 50 triệu lệnh gọi API)

☑️ $16 (từ 50 triệu đến 500 triệu lệnh gọi API)

☑️ $13 (trên 500 triệu lệnh gọi API)

Extensible API Proxy

Phù hợp để xây dựng các sản phẩm API hoặc shared flows và điều phối lưu lượng truy cập với các chuyển đổi phức tạp.

Chi phí được cung cấp cho mỗi 1 triệu lệnh gọi API.

☑️ 100 USD (tối đa 50 triệu lệnh gọi API)

☑️ $80 (từ 50 triệu đến 500 triệu lệnh gọi API)

☑️ $64 (trên 500 triệu lệnh gọi API)

Môi trường

Mức sử dụng môi trường triển khai mỗi giờ cho mỗi khu vực

Môi trường cung cấp quyền truy cập vào các khả năng của Apigee, cho phép developers tạo và triển khai API proxy.

Chi phí được xác định theo loại môi trường mà API proxy được triển khai. Apigee cung cấp quyền truy cập vào 3 loại môi trường sau đây:

☑️ Base

☑️ Intermediate

☑️ Comprehensive

Base Environment (Môi trường cơ sở)

Môi trường cơ sở cung cấp quyền truy cập vào: 

– Triển khai 5 môi trường cho mỗi dự án.

– Triển khai tối đa 20 API proxy cho mỗi môi trường cho mỗi khu vực.

– Chỉ triển khai Standard API Proxy.

– Các khả năng như Giám sát API, Trung tâm API và các công cụ phát triển của Apigee

– Truy cập vào các dịch vụ Google Cloud khác.

☑️ $365/tháng/khu vực

☑️ Lên tới 50 QPS

☑️ SLA lên tới 99%

Intermediate Environment (Môi trường trung gian)

Cho phép người dùng quản lý danh mục API có quyền truy cập vào các chức năng bổ sung. Cung cấp quyền truy cập vào:

– Triển khai 5 môi trường cho mỗi dự án.

– Triển khai tối đa 50 APi proxy/shared flow cho mỗi môi trường cho mỗi khu vực.

– Các khả năng có trong Standard Environment.

– Triển khai Standard hoặc Extensible API proxy.

– Xây dựng shared flows, sản phẩm API hoặc cổng thông tin.

– Khả năng mua API Analytics dưới dạng khả năng bổ sung.

☑️ $1,460/tháng/khu vực

☑️ Lên tới 100 QPS

☑️ SLA lên tới 99%

Comprehensive Environment (Môi trường toàn diện)

Hỗ trợ các ứng dụng quan trọng và tăng đột biến lưu lượng truy cập bất ngờ với độ tin cậy và hiệu suất cao. Cung cấp quyền truy cập vào:

– Triển khai tối đa 85 môi trường (giới hạn) cho mỗi dự án.

– Triển khai tối đa 100 API proxy/shared flows trên mỗi môi trường trên mỗi khu vực.

– Mua thêm API proxies/ shared flows triển khai trong môi trường.

– Các khả năng có trong loại Intermediative Environment.

– Khả năng triển khai tới nhiều khu vực.

☑️ $3,431/tháng/khu vực

☑️ QPS tự động chia tỷ lệ

☑️ SLA lên tới 99,9% (1 vùng), 99,99% (2 vùng)

Triển khai Proxy

Số lượng API proxy hoặc shared flow được triển khai

Mọi môi trường đều cho phép người dùng triển khai một số API proxy hoặc shared flow nhất định cho mỗi khu vực.

Triển khai bổ sung chỉ mua được trong Comprehensive Environment.

☑️ 20 trong Base Environment.

☑️ 50 trong Intermediate Environment.

☑️ 100 trong Comprehensive Environment.

☑️ 0,04 USD/giờ/khu vực để triển khai bổ sung cho Comprehensive Environment.

Add-ons

API Analytics

Cung cấp trang tổng quan có thể điều chỉnh hoặc các tích hợp để điều tra mức tăng đột biến, cải thiện hiệu suất và xác định các cơ hội cải tiến bằng những phân tích thông tin từ lưu lượng truy cập API.

Chỉ mua được trong Intermediate hoặc Comprehensive Environment.

☑️ 20 USD cho mỗi 1 triệu lệnh gọi API

Network Usage

Mức sử dụng mạng cơ sở hạ tầng của Google Cloud

Người dùng sẽ bị tính phí trên networking ( như: địa chỉ IP, đầu ra mạng và quy tắc chuyển tiếp) dựa trên mức sử dụng.

☑️ Nhanh chóng và đáng tin cậy trên toàn thế giới

Standard

 • 1.25 tỷ lệnh gọi Standard API Proxy hoặc 250 triệu lệnh gọi Extensible API Proxy.
 • 3 môi trường.
 • 250 lượt triển khai API proxy hoặc shared flows.
 • 250 triệu lệnh gọi API cho Analytics với khả năng lưu giữ dữ liệu trong 14 tháng.
 • Lên đến 99% SLA.

Enterprise

 • 7.5 tỷ lệnh gọi Standard API Proxy hoặc 1.5 tỷ lệnh gọi Extensible API Proxy.
 • 6 môi trường.
 • 500 lượt triển khai API proxy hoặc shared flows.
 • 1.5 tỷ lệnh gọi API cho Analytics với khả năng lưu giữ dữ liệu trong 14 tháng.
 • Lên đến 99,9% SLA.

Enterprise Plus

 • 75 tỷ lệnh gọi Standard API Proxy hoặc 15 tỷ lệnh gọi Extensible API Proxy.
 • 12 môi trường.
 • 1.500 lượt triển khai API proxy hoặc shared flows.
 • 15 tỷ lệnh gọi API cho Analytics với khả năng lưu giữ dữ liệu trong 14 tháng.
 • Lên đến 99.99% SLA.

Mô hình đánh giá nào phù hợp với doanh nghiệp?

Evaluation Pay-as-you-go Subscription

Quản lý chi phí

Không áp dụng

Tự quản lý chi phí và quy mô phát triển của chính doanh nghiệp.

Dự đoán mức chi phí sẽ sử dụng với các mức gói đăng ký linh hoạt.

Truy cập vào các tính năng bổ sung

☑️ Monetization

Có thể mua

☑️ API Analytics

 

Có thể mua:

☑️ Monetization

☑️ API Analytic

☑️ Advanced API Security

Các quyền lợi kết hợp

Không áp dụng

Không áp dụng

☑️ Được áp dụng

SLA

Không áp dụng

☑️ Được áp dụng

Xem chi tiết  tại đây

☑️ Được áp dụng

Xem chi tiết  tại đây

Cloud Ace - Managed Service Partner của Google Cloud

 • Trụ sở: Tòa Nhà H3, Lầu 1, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. HCM.
 • Văn phòng đại diện: Tầng 2, 25t2 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 • Email: sales.vn@cloud-ace.com
 • Hotline: 028 6686 3323
 • Website: https://vn.cloud-ace.com/

Tin tức liên quan

Shopping Basket
viVietnamese