THỰC TẬP SINH

(GOOGLE CLOUD INTERN)

Asset 15
Asset 15

Email receive CVrecruitment.vn@cloud-ace.com

WorkplaceHanoi, Ho Chi Minh

WHAT WE HAVE FOR YOU

• Professional working environment with many attractive training and compensation policies

• Cloud Ace is the official Google Cloud Partner in Vietnam (Google Cloud Premier Partner) so you will have many opportunities to learn Google Cloud certifications such as Professional Cloud Architect, Professional Data Engineer

• Access the public cloud platform with the world’s most advanced technologies from Google

• Help you create a new break-through in knowledge in your field

• With the support of experienced members of the team, help you get Google Cloud certificates “Cloud Architect”, “Data Engineer”, “Cloud Engineer”

Asset 5

LAO ĐỘNG HĂNG SAY
VẬN MAY SẼ ĐẾN

DESCRIPTION

• Các bạn sinh viên hiện đang học năm cuối hoặc có dưới 01 năm kinh nghiệm về 1 trong những mảng sau:

1. Frontend (Designer)

2. Backend (Java, Python, Golang, Javascript,…)

3. Infra (System)

4. Data (Data Engineer, Data Scientist)

5. Fullstack

REQUIREMENTS

• Có tinh thần học hỏi và cầu tiến
• “Thích” Google
• Năng dộng và có thể hòa nhập với văn hóa công ty
Priority*

• Experience with Google Cloud Platform products
• Good technical documentation and diagramming skills;
• Good English communication skills (both written and spoken);
• Strong work ethic, self-motivation, dedication, and commitment;
• Experience supporting a production service;
• Knowledge of any of the following: Python, Bash, SQL, Terraform.

C&B

• Có hỗ trợ lương trong quá trình thực tập
• Giờ giấc linh động theo lịch học ở trường (20 tiếng/tuần/từ thứ 2 – thứ 6)
• Hoàn thành tốt thời gian thực tập sẽ được upgrade thành nhân viên chính thức
• Được tạo điều kiện để thi lấy các chứng chỉ của Google
• Dấu mộc và nhận xét từ cấp trên khi kết thúc kỳ thực tập
 

Apply Your CV Here

Asset 7