FRONTEND DEVELOPER

Asset 15
Asset 15

Email receive CVrecruitment.vn@cloud-ace.com

WorkplaceHanoi, Ho Chi Minh

WHAT WE HAVE FOR YOU

• Professional working environment with many attractive training and compensation policies

• Cloud Ace is the official Google Cloud Partner in Vietnam (Google Cloud Premier Partner) so you will have many opportunities to learn Google Cloud certifications such as Professional Cloud Architect, Professional Data Engineer

• Access the public cloud platform with the world’s most advanced technologies from Google

• Help you create a new break-through in knowledge in your field

• With the support of experienced members of the team, help you get Google Cloud certificates “Cloud Architect”, “Data Engineer”, “Cloud Engineer”

Asset 5

LAO ĐỘNG HĂNG SAY
VẬN MAY SẼ ĐẾN

DESCRIPTION

1. Tham gia vào các dự án của công ty

2. Hợp tác với bộ phận kinh doanh để phân tích nhu cầu và xây dựng giải pháp cho khách hàng.

3. Tham gia vào các sự kiện, hội thảo của công ty và đối tác

REQUIREMENTS

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Có kinh nghiệm làm việc HTML5, CSS3, JavaScript
•  Có kinh nghiệm làm việc với CMS: WordPress, PHP
•  Có các kiến thức cơ bản về UX, UI
•  Có kiến thức cơ bản với Git
Priority*

• Có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh cơ bản ( Photoshop, illustrator, Canva... )
• Có kinh nghiệm làm việc với Vuejs, Reactjs
• Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.

C&B

• Professional working environment
• Insurance base on the Vietnam labor law
• Yearly vacation, Company party
• 12 full-paid days off
• Commission bonus
• 13th month salary
 
Salary range: Up to $1800

Apply Your CV Here

Asset 7